İtalyanca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Tarihler ve zaman

Tarihler ve zaman - Zamanı söyleme

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Che ora è?
Zamanı sorma
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Sono le ___.
Zamanı söyleme
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... otto in punto.
tam saat
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... otto e mezza.
tam saatten sonra yarım saat geçiyor
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... otto e un quarto.
tam saatten sonra çeyrek saat geçiyor
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... otto meno un quarto.
tam saate çeyrek saat var

Tarihler ve zaman - Zaman

什么时候?(shénme shíhòu?)
Quando?
Kesin saat ve tarihi sorma
现在(xiànzài)
adesso
Şu anda
很快(hěn kuài)
presto
Kısa bir zaman diliminde
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
dopo
Belli olmayan daha uzun bir zaman diliminde
一年前(yī nián qián)
un anno fa
Sorulan günle ilgili olarak zaman
上个月(shàng gè yuè)
il mese scorso
Sorulan günle ilgili olarak zaman
上周(shàng zhōu)
la scorsa settimana
Sorulan günle ilgili olarak zaman
昨天(zuótiān)
ieri
Sorulan günle ilgili olarak zaman
今天(jīntiān)
oggi
Sorulan günle ilgili olarak zaman
明天(míngtiān)
domani
Sorulan günle ilgili olarak zaman
下周(xià zhōu)
la prossima settimana
Sorulan günle ilgili olarak zaman
明年(míngnián)
il prossimo anno
Sorulan günle ilgili olarak zaman
秒(miǎo)
secondo (i)
Zaman birimi
分钟(fēnzhōng)
minuto (i)
Zaman birimi
小时(xiǎoshí)
ora (e)
Zaman birimi
天(tiān)
giorno (i)
Zaman birimi
周(zhōu)
settimana (e)
Zaman birimi
月(yuè)
mese (i)
Zaman birimi
年(nián)
anno (i)
Zaman birimi
黎明(límíng)
alba
Günün zamanı
早上(zǎoshang)
mattina
Günün zamanı
中午(zhōngwǔ)
mezzogiorno
Günün zamanı
下午(xiàwǔ)
pomeriggio
Günün zamanı
晚上(wǎnshàng)
sera
Günün zamanı
黄昏(huánghūn)
crepuscolo
Günün zamanı
夜晚(yèwǎn)
notte
Günün zamanı
午夜(wǔyè)
mezzanotte
Günün zamanı

Tarihler ve zaman - Haftanın günleri

周一(zhōuyī)
Lunedì
Haftanın günü
周二(zhōu'èr)
Martedì
Haftanın günü
周三(zhōusān)
Mercoledì
Haftanın günü
周四(zhōu sì)
Giovedì
Haftanın günü
周五(zhōu wǔ)
Venerdì
Haftanın günü
周六(zhōu liù)
Sabato
Haftanın günü
周日(zhōu rì)
Domenica
Haftanın günü

Tarihler ve zaman - Mevsimler

春季(chūnjì)
primavera
Mevsim
夏季(xiàjì)
estate
Mevsim
秋季(qiūjì)
autunno
Mevsim
冬季(dōngjì)
inverno
Mevsim