İngilizce | Cümle Kalıpları - Seyahat | Tarihler ve zaman

Tarihler ve zaman - Zamanı söyleme

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
What time is it?
Zamanı sorma
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
It is ___.
Zamanı söyleme
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... eight o'clock.
tam saat
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... half past eight.
tam saatten sonra yarım saat geçiyor
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... quarter past eight.
tam saatten sonra çeyrek saat geçiyor
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... quarter to eight.
tam saate çeyrek saat var

Tarihler ve zaman - Zaman

什么时候?(shénme shíhòu?)
When?
Kesin saat ve tarihi sorma
现在(xiànzài)
now
Şu anda
很快(hěn kuài)
soon
Kısa bir zaman diliminde
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
later
Belli olmayan daha uzun bir zaman diliminde
一年前(yī nián qián)
a year ago
Sorulan günle ilgili olarak zaman
上个月(shàng gè yuè)
last month
Sorulan günle ilgili olarak zaman
上周(shàng zhōu)
last week
Sorulan günle ilgili olarak zaman
昨天(zuótiān)
yesterday
Sorulan günle ilgili olarak zaman
今天(jīntiān)
today
Sorulan günle ilgili olarak zaman
明天(míngtiān)
tomorrow
Sorulan günle ilgili olarak zaman
下周(xià zhōu)
next week
Sorulan günle ilgili olarak zaman
明年(míngnián)
next year
Sorulan günle ilgili olarak zaman
秒(miǎo)
second(s)
Zaman birimi
分钟(fēnzhōng)
minute(s)
Zaman birimi
小时(xiǎoshí)
hour(s)
Zaman birimi
天(tiān)
day(s)
Zaman birimi
周(zhōu)
week(s)
Zaman birimi
月(yuè)
month(s)
Zaman birimi
年(nián)
year(s)
Zaman birimi
黎明(límíng)
dawn
Günün zamanı
早上(zǎoshang)
morning
Günün zamanı
中午(zhōngwǔ)
noon
Günün zamanı
下午(xiàwǔ)
afternoon
Günün zamanı
晚上(wǎnshàng)
evening
Günün zamanı
黄昏(huánghūn)
dusk
Günün zamanı
夜晚(yèwǎn)
night
Günün zamanı
午夜(wǔyè)
midnight
Günün zamanı

Tarihler ve zaman - Haftanın günleri

周一(zhōuyī)
Monday
Haftanın günü
周二(zhōu'èr)
Tuesday
Haftanın günü
周三(zhōusān)
Wednesday
Haftanın günü
周四(zhōu sì)
Thursday
Haftanın günü
周五(zhōu wǔ)
Friday
Haftanın günü
周六(zhōu liù)
Saturday
Haftanın günü
周日(zhōu rì)
Sunday
Haftanın günü

Tarihler ve zaman - Mevsimler

春季(chūnjì)
spring
Mevsim
夏季(xiàjì)
summer
Mevsim
秋季(qiūjì)
autumn/fall
Mevsim
冬季(dōngjì)
winter
Mevsim