Tayca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Sağlık

Sağlık - Acil durum

I need to go to the hospital.
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Hastaneye götürülmek isteme
I feel sick.
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
Travel_Health_Emergency_2_desc
I need to see a doctor immediately!
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Acil tıbbi müdahale isteme
Help!
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Acil tıbbi ilgi için seslenme
Call an ambulance!
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Bir ambulans talebinde bulunma

Sağlık - Doktorda

It hurts here.
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Acıyan yeri gösterme
I have a rash here.
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Nerende kızarıklık olduğunu gösterme
I have a fever.
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Ateşinin olduğunu haber verme
I have a cold.
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Soğukalgınlığının olduğunu haber verme
I have a cough.
ฉันไอ (Chan I.)
Öksürüğünün olduğunu haber verme
I am tired all the time.
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Son zamanlarda yorgun olduğunu haber verme
I feel dizzy.
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Başdönmesi olduğunu haber verme
I don't have any appetite.
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Hiç iştahının olmadığını haber verme
I can't sleep at night.
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Gece uyuyamadığını haber verme
An insect bit me.
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Durumunun bir böcek ısırığından kaynaklandığını tahmin etme
I think it's the heat.
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Durumunun sıcaktan kaynaklandığını tahmin etme
I think that I have eaten something bad.
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Durumunun yediğin birşeyden kaynaklandığını tahmin etme
My _[body part]_ hurts.
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Vucudunun hangi parçasının ağrıdığını haber verme
I can't move my _[body part]_.
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Vucudunun hangi parçasının hareket etmediğini haber verme
... head ...
...หัว...(hua)
Vucudun bir parçası
... stomach ...
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Vucudun bir parçası
... arm ...
...แขน... (kan)
Vucudun bir parçası
... leg ...
...ขา... (kha)
Vucudun bir parçası
... chest ...
...หน้าอก... (na-aok)
Vucudun bir parçası
... heart ...
...หัวใจ... (hua-jai)
Vucudun bir parçası
... throat ...
...คอ... (kor)
Vucudun bir parçası
... eye ...
...ตา... (ta)
Vucudun bir parçası
... back ...
...หลัง...(lung)
Vucudun bir parçası
... foot ...
...เท้า... (tao)
Vucudun bir parçası
... hand ...
...แขน...(kan)
Vucudun bir parçası
... ear ...
...หู...(hoo)
Vucudun bir parçası
... bowels ...
...ลำไส้... (lum sai)
Vucudun bir parçası
... tooth ...
...ฟัน... (fun)
Vucudun bir parçası
I have diabetes.
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Şeker hastalığın hakkında haber verme
I have asthma.
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Nefes darlığın hakkında haber verme
I have a heart condition.
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Kalp hastalığın hakkında haber verme
I'm pregnant.
ฉันท้อง (Chan tong.)
Hamileliğin hakkında haber verme
How many times a day should I take this?
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
İlacın dozajı hakkında sorma
Is it contagious?
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Hastalığın başkalarına yayılıp yayılmayacağını sorma
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Hastalığına rağmen bir takım aktivitelere devam edip edemeyeceğini sorma
Here are my insurance documents.
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Sigorta belgelerini gösterme
I don't have health insurance.
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Sağlık sigortanın olmadığını açıklama
I need a sick note.
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Doktordan hasta olduğunu gösteren bir rapor isteme
I feel a bit better.
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Durumunun iyileştiğini haber verme
It has gotten worse.
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Durumunun kötüleştiğini haber verme
It's the same as before.
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Durumunun değişmediğini haber verme

Sağlık - Eczane

I would like to buy some___.
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Belli bir ürünü satın almayı isteme
painkillers
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
İlaç
penicillin
เพนิซิลิน (penicilin)
İlaç
aspirin
แอสไพริน (aspirin)
İlaç
insulin
อินซูลิน (insulin)
İlaç
ointment
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
İlaç
sleeping pills
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
İlaç
sanitary pads
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Tıbbi ürün
disinfectant
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Tıbbi ürün
band aids
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Tıbbi ürün
bandages
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Tıbbi ürün
birth control pills
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Tıbbi ürün
condoms
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Diğer ürün
sun protection
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Diğer ürün

Sağlık - Alerjiler

I'm allergic to ___.
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Alerjilerin hakkında haber verme
pollen
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Alerji
animal hair
ขนสัตว์ (kon sud)
Hayvan alerjisi
bee stings/wasp stings
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Böcek alerjisi
dust mites
ตัวเห็บ (tua heb)
Alerji
mold
รา (ra)
Alerji
latex
ยางดิบ (yang dib)
Alerji
penicillin
เพนิซิลิน (penicilin)
İlaç alerjisi
nuts/peanuts
ถั่ว (tua)
Yiyecek alerjisi
sesame seeds/sunflower seeds
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Yiyecek alerjisi
egg
ไข่ (kai)
Yiyecek alerjisi
seafood/fish/shellfish/shrimps
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Yiyecek alerjisi
flour/wheat
แป้ง (pang)
Yiyecek alerjisi
milk/lactose/dairy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Yiyecek alerjisi
gluten
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Yiyecek alerjisi
soy
ถั่วเหลือง (tua leung)
Yiyecek alerjisi
leguminous plants/beans/peas/corn
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Yiyecek alerjisi
mushrooms
เห็ด (hed)
Yiyecek alerjisi
fruit/kiwi/coconut
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Yiyecek alerjisi
ginger/cinnamon/coriander
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Yiyecek alerjisi
chives/onions/garlic
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Yiyecek alerjisi
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Yiyecek alerjisi