Tayca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Sağlık

Sağlık - Acil durum

Je dois me rendre à l'hôpital.
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Hastaneye götürülmek isteme
Je me sens malade.
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
Travel_Health_Emergency_2_desc
Je dois voir un médecin immédiatement !
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Acil tıbbi müdahale isteme
Au secours !
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Acil tıbbi ilgi için seslenme
Appelez une ambulance !
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Bir ambulans talebinde bulunma

Sağlık - Doktorda

J'ai mal là.
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Acıyan yeri gösterme
J'ai des rougeurs ici.
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Nerende kızarıklık olduğunu gösterme
J'ai de la fièvre.
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Ateşinin olduğunu haber verme
J'ai un rhume.
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Soğukalgınlığının olduğunu haber verme
Je tousse.
ฉันไอ (Chan I.)
Öksürüğünün olduğunu haber verme
Je suis constamment fatigué(e).
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Son zamanlarda yorgun olduğunu haber verme
J'ai la tête qui tourne.
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Başdönmesi olduğunu haber verme
Je n'ai pas d'appétit.
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Hiç iştahının olmadığını haber verme
Je ne dors pas la nuit.
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Gece uyuyamadığını haber verme
J'ai été mordu(e) par un insecte.
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Durumunun bir böcek ısırığından kaynaklandığını tahmin etme
Je pense que c'est à cause de la chaleur.
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Durumunun sıcaktan kaynaklandığını tahmin etme
J'ai dû manger quelque chose d'avarié.
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Durumunun yediğin birşeyden kaynaklandığını tahmin etme
Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal.
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Vucudunun hangi parçasının ağrıdığını haber verme
Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du corps]_.
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Vucudunun hangi parçasının hareket etmediğini haber verme
... tête ...
...หัว...(hua)
Vucudun bir parçası
... estomac ...
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Vucudun bir parçası
... bras ...
...แขน... (kan)
Vucudun bir parçası
... jambe ...
...ขา... (kha)
Vucudun bir parçası
... poitrine ...
...หน้าอก... (na-aok)
Vucudun bir parçası
... cœur ...
...หัวใจ... (hua-jai)
Vucudun bir parçası
... gorge ...
...คอ... (kor)
Vucudun bir parçası
... œil ...
...ตา... (ta)
Vucudun bir parçası
... dos ...
...หลัง...(lung)
Vucudun bir parçası
... pied ...
...เท้า... (tao)
Vucudun bir parçası
... main ...
...แขน...(kan)
Vucudun bir parçası
... oreille ...
...หู...(hoo)
Vucudun bir parçası
... intestins ...
...ลำไส้... (lum sai)
Vucudun bir parçası
... dent ...
...ฟัน... (fun)
Vucudun bir parçası
Je suis diabétique.
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Şeker hastalığın hakkında haber verme
Je fais de l'asthme.
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Nefes darlığın hakkında haber verme
J'ai un problème cardiaque.
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Kalp hastalığın hakkında haber verme
Je suis enceinte.
ฉันท้อง (Chan tong.)
Hamileliğin hakkında haber verme
Combien de fois par jour dois-je en prendre ?
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
İlacın dozajı hakkında sorma
Est-ce contagieux ?
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Hastalığın başkalarına yayılıp yayılmayacağını sorma
Je peux rester au soleil/aller nager/faire du sport/boire de l'alcool ?
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Hastalığına rağmen bir takım aktivitelere devam edip edemeyeceğini sorma
Voici mes papiers d'assurance.
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Sigorta belgelerini gösterme
Je n'ai pas d'assurance maladie.
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Sağlık sigortanın olmadığını açıklama
J'ai besoin d'un certificat médical.
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Doktordan hasta olduğunu gösteren bir rapor isteme
Je me sens un peu mieux.
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Durumunun iyileştiğini haber verme
C'est pire.
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Durumunun kötüleştiğini haber verme
Il n'y a pas de changement.
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Durumunun değişmediğini haber verme

Sağlık - Eczane

Je voudrais acheter du/de la ___.
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Belli bir ürünü satın almayı isteme
anti-douleurs
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
İlaç
pénicilline
เพนิซิลิน (penicilin)
İlaç
aspirine
แอสไพริน (aspirin)
İlaç
insuline
อินซูลิน (insulin)
İlaç
pommade
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
İlaç
somnifères
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
İlaç
serviettes hygiéniques
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Tıbbi ürün
désinfectant
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Tıbbi ürün
pansements
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Tıbbi ürün
bandages
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Tıbbi ürün
pilules contraceptives
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Tıbbi ürün
préservatifs
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Diğer ürün
crème solaire
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Diğer ürün

Sağlık - Alerjiler

Je suis allergique au/à la ___.
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Alerjilerin hakkında haber verme
pollen
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Alerji
poils d'animaux
ขนสัตว์ (kon sud)
Hayvan alerjisi
piqûres de guêpes ou d'abeilles
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Böcek alerjisi
acariens
ตัวเห็บ (tua heb)
Alerji
moisissure
รา (ra)
Alerji
latex
ยางดิบ (yang dib)
Alerji
pénicilline
เพนิซิลิน (penicilin)
İlaç alerjisi
noix/cacahuètes
ถั่ว (tua)
Yiyecek alerjisi
graines de sésame / graines de tournesol
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Yiyecek alerjisi
œufs
ไข่ (kai)
Yiyecek alerjisi
fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Yiyecek alerjisi
farine/blé
แป้ง (pang)
Yiyecek alerjisi
lait/lactose/produits laitiers
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Yiyecek alerjisi
gluten
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Yiyecek alerjisi
soja
ถั่วเหลือง (tua leung)
Yiyecek alerjisi
plantes légumineuses/pois/haricots/maïs
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Yiyecek alerjisi
champignons
เห็ด (hed)
Yiyecek alerjisi
fruits/kiwis/noix de coco
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Yiyecek alerjisi
gingembre/cannelle/coriandre
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Yiyecek alerjisi
ciboulette/oignons/ail
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Yiyecek alerjisi
alcool
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Yiyecek alerjisi