Korece | Cümle Kalıpları - Seyahat | Sağlık

Sağlık - Acil durum

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Hastaneye götürülmek isteme
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Travel_Health_Emergency_2_desc
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Acil tıbbi müdahale isteme
救命!(jiùmìng!)
Acil tıbbi ilgi için seslenme
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Bir ambulans talebinde bulunma

Sağlık - Doktorda

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Acıyan yeri gösterme
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Nerende kızarıklık olduğunu gösterme
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Ateşinin olduğunu haber verme
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Soğukalgınlığının olduğunu haber verme
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Öksürüğünün olduğunu haber verme
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Son zamanlarda yorgun olduğunu haber verme
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Başdönmesi olduğunu haber verme
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Hiç iştahının olmadığını haber verme
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Gece uyuyamadığını haber verme
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Durumunun bir böcek ısırığından kaynaklandığını tahmin etme
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Durumunun sıcaktan kaynaklandığını tahmin etme
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Durumunun yediğin birşeyden kaynaklandığını tahmin etme
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Vucudunun hangi parçasının ağrıdığını haber verme
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Vucudunun hangi parçasının hareket etmediğini haber verme
…头…(…tóu…)
Vucudun bir parçası
…胃…(…wèi…)
Vucudun bir parçası
…手臂…(…shǒubì…)
Vucudun bir parçası
…腿…(…tuǐ…)
Vucudun bir parçası
…胸…(…xiōng…)
Vucudun bir parçası
…心脏…(…xīnzàng…)
Vucudun bir parçası
…喉咙…(…hóulóng…)
Vucudun bir parçası
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Vucudun bir parçası
…背…(…bèi…)
Vucudun bir parçası
…脚…(…jiǎo…)
Vucudun bir parçası
…手…(…shǒu…)
Vucudun bir parçası
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Vucudun bir parçası
…肠…(…cháng…)
Vucudun bir parçası
…牙…(…Yá…)
Vucudun bir parçası
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Şeker hastalığın hakkında haber verme
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Nefes darlığın hakkında haber verme
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Kalp hastalığın hakkında haber verme
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Hamileliğin hakkında haber verme
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
İlacın dozajı hakkında sorma
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Hastalığın başkalarına yayılıp yayılmayacağını sorma
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Hastalığına rağmen bir takım aktivitelere devam edip edemeyeceğini sorma
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Sigorta belgelerini gösterme
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Sağlık sigortanın olmadığını açıklama
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Doktordan hasta olduğunu gösteren bir rapor isteme
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Durumunun iyileştiğini haber verme
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Durumunun kötüleştiğini haber verme
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Durumunun değişmediğini haber verme

Sağlık - Eczane

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Belli bir ürünü satın almayı isteme
止痛片(zhǐtòng piàn)
İlaç
青霉素(qīngméisù)
İlaç
阿司匹林(āsīpīlín)
İlaç
胰岛素(yídǎosù)
İlaç
软膏(ruǎngāo)
İlaç
安眠药(ānmiányào)
İlaç
卫生巾(wèishēng jīn)
Tıbbi ürün
消毒剂(xiāodú jì)
Tıbbi ürün
创可贴(chuàngkětiē)
Tıbbi ürün
绷带(bēngdài)
Tıbbi ürün
避孕药(bìyùn yào)
Tıbbi ürün
避孕套(bìyùn tào)
Diğer ürün
防晒霜(fángshài shuāng)
Diğer ürün

Sağlık - Alerjiler

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Alerjilerin hakkında haber verme
花粉(huāfěn)
Alerji
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Hayvan alerjisi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Böcek alerjisi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Alerji
霉菌(méijūn)
Alerji
橡浆(xiàng jiāng)
Alerji
青霉素(qīngméisù)
İlaç alerjisi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Yiyecek alerjisi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Yiyecek alerjisi
鸡蛋(jīdàn)
Yiyecek alerjisi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Yiyecek alerjisi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Yiyecek alerjisi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Yiyecek alerjisi
面筋(miànjīn)
Yiyecek alerjisi
大豆(dàdòu)
Yiyecek alerjisi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Yiyecek alerjisi
蘑菇(mógū)
Yiyecek alerjisi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Yiyecek alerjisi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Yiyecek alerjisi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Yiyecek alerjisi
酒精(jiǔjīng)
Yiyecek alerjisi