Tayca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

sıfır
ศูนย์ (soon)
Numara
bir
หนึ่ง (neung)
Numara
iki
สอง (song)
Numara
üç
สาม (sarm)
Numara
dört
สี่ (see)
Numara
beş
ห้า (ha)
Numara
altı
หก (hok)
Numara
yedi
เจ็ด (jed)
Numara
sekiz
แปด (pad)
Numara
dokuz
เก้า (kao)
Numara
on
สิบ (sib)
Numara
onbir
สิบเอ็ด (sib-ed)
Numara
oniki
สิบสอง (sib-song)
Numara
onüç
สิบสาม (sib-sarm)
Numara
ondört
สิบสี่ (sib-see)
Numara
onbeş
สิบห้า (sib-ha)
Numara
onaltı
สิบหก (sib-hok)
Numara
onyedi
สิบเจ็ด(sib-jed)
Numara
onsekiz
สิบแปด(sib-pad)
Numara
ondokuz
สิบเก้า(sib-kao)
Numara
yirmi
ยี่สิบ (yee-sib)
Numara
otuz
สามสิบ (sarm-sib)
Numara
kırk
สี่สิบ (see-sib)
Numara
elli
ห้าสิบ (ha-sib)
Numara
atmış
หกสิบ (hok-sib)
Numara
yetmiş
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Numara
seksen
แปดสิบ (pad-sib)
Numara
doksan
เก้าสิบ (kao-sib)
Numara
yüz
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Numara
milyon
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Numara
milyar
พันล้าน (pun-larn)
Numara

Numaralar ve para - Para

__ kabul ediyor musunuz?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
... kredi karı?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
ödeme metodu
... vadesiz hesap kartı?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
ödeme metodu
... peşin?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
ödeme metodu
... çek?
...เช็ค? (checks)
ödeme metodu
Biraz para bozdurmak istiyorum.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

Pin kodunu gir.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
Para çek
การถอนตังค์
Para çekme tercihi
Onayla
ตกลง (tok-long)
Bir işlemi kabul etme
İptal
ยกเลิก (yok-lerk)
Bir işlemi iptal etme
Miktarı seç
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Para miktarını seçme
Fiş istiyor musunuz?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Çekim işlemi için fiş alma