Macarca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

sıfır
nulla
Numara
bir
egy
Numara
iki
kettő
Numara
üç
három
Numara
dört
szám
Numara
beş
öt
Numara
altı
hat
Numara
yedi
hét
Numara
sekiz
nyolc
Numara
dokuz
kilenc
Numara
on
tíz
Numara
onbir
tizenegy
Numara
oniki
tizenkettő
Numara
onüç
tizenhárom
Numara
ondört
tizennégy
Numara
onbeş
tizenöt
Numara
onaltı
tizenhat
Numara
onyedi
tizenhét
Numara
onsekiz
tizennyolc
Numara
ondokuz
tizenkilenc
Numara
yirmi
húsz
Numara
otuz
harminc
Numara
kırk
negyven
Numara
elli
ötven
Numara
atmış
hatvan
Numara
yetmiş
hetven
Numara
seksen
nyolcvan
Numara
doksan
kilencven
Numara
yüz
száz
Numara
milyon
millió
Numara
milyar
billió
Numara

Numaralar ve para - Para

__ kabul ediyor musunuz?
Elfogadnak _____?
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
... kredi karı?
...hitelkártyát?
ödeme metodu
... vadesiz hesap kartı?
...kártyát?
ödeme metodu
... peşin?
...készpénzt?
ödeme metodu
... çek?
...csekket?
ödeme metodu
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Szeretnék pénzt váltani.
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

Pin kodunu gir.
Írja be a PIN kódot.
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
Para çek
Pénzfelvétel
Para çekme tercihi
Onayla
Megerősítés
Bir işlemi kabul etme
İptal
Törlés
Bir işlemi iptal etme
Miktarı seç
Összeg kiválasztása.
Para miktarını seçme
Fiş istiyor musunuz?
Szeretne számlát kapni?
Çekim işlemi için fiş alma