Korece | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

sıfır
Numara
bir
Numara
iki
Numara
üç
Numara
dört
Numara
beş
Numara
altı
Numara
yedi
Numara
sekiz
Numara
dokuz
Numara
on
Numara
onbir
Numara
oniki
Numara
onüç
Numara
ondört
Numara
onbeş
Numara
onaltı
Numara
onyedi
Numara
onsekiz
Numara
ondokuz
Numara
yirmi
Numara
otuz
Numara
kırk
Numara
elli
Numara
atmış
Numara
yetmiş
Numara
seksen
Numara
doksan
Numara
yüz
Numara
milyon
Numara
milyar
Numara

Numaralar ve para - Para

__ kabul ediyor musunuz?
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
... kredi karı?
ödeme metodu
... vadesiz hesap kartı?
ödeme metodu
... peşin?
ödeme metodu
... çek?
ödeme metodu
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

Pin kodunu gir.
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
Para çek
Para çekme tercihi
Onayla
Bir işlemi kabul etme
İptal
Bir işlemi iptal etme
Miktarı seç
Para miktarını seçme
Fiş istiyor musunuz?
Çekim işlemi için fiş alma