Japonca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

sıfır
ゼロ
Numara
bir
Numara
iki
Numara
üç
Numara
dört
Numara
beş
Numara
altı
Numara
yedi
Numara
sekiz
Numara
dokuz
Numara
on
Numara
onbir
十一
Numara
oniki
十二
Numara
onüç
十三
Numara
ondört
十四
Numara
onbeş
十五
Numara
onaltı
十六
Numara
onyedi
十七
Numara
onsekiz
十八
Numara
ondokuz
十九
Numara
yirmi
二十
Numara
otuz
三十
Numara
kırk
四十
Numara
elli
五十
Numara
atmış
六十
Numara
yetmiş
七十
Numara
seksen
八十
Numara
doksan
九十
Numara
yüz
Numara
milyon
Numara
milyar
Numara

Numaralar ve para - Para

__ kabul ediyor musunuz?
___は受け入れていますか?
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
... kredi karı?
...クレジットカード?
ödeme metodu
... vadesiz hesap kartı?
...デビットカード?
ödeme metodu
... peşin?
...現金?
ödeme metodu
... çek?
...チェック?
ödeme metodu
Biraz para bozdurmak istiyorum.
お金を両替したいです
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

Pin kodunu gir.
パスワードを入力してください
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
Para çek
お金を引き出す
Para çekme tercihi
Onayla
承認
Bir işlemi kabul etme
İptal
キャンセル
Bir işlemi iptal etme
Miktarı seç
金額を選択する
Para miktarını seçme
Fiş istiyor musunuz?
レシートは必要ですか?
Çekim işlemi için fiş alma