İngilizce | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

sıfır
zero
Numara
bir
one
Numara
iki
two
Numara
üç
three
Numara
dört
four
Numara
beş
five
Numara
altı
six
Numara
yedi
seven
Numara
sekiz
eight
Numara
dokuz
nine
Numara
on
ten
Numara
onbir
eleven
Numara
oniki
twelve
Numara
onüç
thirteen
Numara
ondört
fourteen
Numara
onbeş
fifteen
Numara
onaltı
sixteen
Numara
onyedi
seventeen
Numara
onsekiz
eighteen
Numara
ondokuz
nineteen
Numara
yirmi
twenty
Numara
otuz
thirty
Numara
kırk
forty
Numara
elli
fifty
Numara
atmış
sixty
Numara
yetmiş
seventy
Numara
seksen
eighty
Numara
doksan
ninety
Numara
yüz
hundred
Numara
milyon
million
Numara
milyar
billion
Numara

Numaralar ve para - Para

__ kabul ediyor musunuz?
Do you accept ___?
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
... kredi karı?
... credit cards?
ödeme metodu
... vadesiz hesap kartı?
... debit cards?
ödeme metodu
... peşin?
... cash?
ödeme metodu
... çek?
... checks?
ödeme metodu
Biraz para bozdurmak istiyorum.
I would like to exchange some money.
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

Pin kodunu gir.
Enter your PIN code.
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
Para çek
Withdraw money
Para çekme tercihi
Onayla
Confirm
Bir işlemi kabul etme
İptal
Cancel
Bir işlemi iptal etme
Miktarı seç
Select amount
Para miktarını seçme
Fiş istiyor musunuz?
Do you want a receipt?
Çekim işlemi için fiş alma