Almanca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

sıfır
null
Numara
bir
eins
Numara
iki
zwei
Numara
üç
drei
Numara
dört
vier
Numara
beş
fünf
Numara
altı
sechs
Numara
yedi
sieben
Numara
sekiz
acht
Numara
dokuz
neun
Numara
on
zehn
Numara
onbir
elf
Numara
oniki
zwölf
Numara
onüç
dreizehn
Numara
ondört
vierzehn
Numara
onbeş
fünfzehn
Numara
onaltı
sechzehn
Numara
onyedi
siebzehn
Numara
onsekiz
achtzehn
Numara
ondokuz
neunzehn
Numara
yirmi
zwanzig
Numara
otuz
dreißig
Numara
kırk
vierzig
Numara
elli
fünfzig
Numara
atmış
sechzig
Numara
yetmiş
siebzig
Numara
seksen
achtzig
Numara
doksan
neunzig
Numara
yüz
hundert
Numara
milyon
Million
Numara
milyar
Milliarde
Numara

Numaralar ve para - Para

__ kabul ediyor musunuz?
Nehmen Sie ___?
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
... kredi karı?
... Kreditkarte?
ödeme metodu
... vadesiz hesap kartı?
... EC-Karte?
ödeme metodu
... peşin?
... Bargeld?
ödeme metodu
... çek?
... Schecks?
ödeme metodu
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

Pin kodunu gir.
Geben Sie Ihren Pin ein.
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
Para çek
Geld abheben
Para çekme tercihi
Onayla
Bestätigen
Bir işlemi kabul etme
İptal
Abbrechen
Bir işlemi iptal etme
Miktarı seç
Betrag auswählen
Para miktarını seçme
Fiş istiyor musunuz?
Benötigen Sie eine Quittung?
Çekim işlemi için fiş alma