Türkçe | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

ศูนย์ (soon)
sıfır
Numara
หนึ่ง (neung)
bir
Numara
สอง (song)
iki
Numara
สาม (sarm)
üç
Numara
สี่ (see)
dört
Numara
ห้า (ha)
beş
Numara
หก (hok)
altı
Numara
เจ็ด (jed)
yedi
Numara
แปด (pad)
sekiz
Numara
เก้า (kao)
dokuz
Numara
สิบ (sib)
on
Numara
สิบเอ็ด (sib-ed)
onbir
Numara
สิบสอง (sib-song)
oniki
Numara
สิบสาม (sib-sarm)
onüç
Numara
สิบสี่ (sib-see)
ondört
Numara
สิบห้า (sib-ha)
onbeş
Numara
สิบหก (sib-hok)
onaltı
Numara
สิบเจ็ด(sib-jed)
onyedi
Numara
สิบแปด(sib-pad)
onsekiz
Numara
สิบเก้า(sib-kao)
ondokuz
Numara
ยี่สิบ (yee-sib)
yirmi
Numara
สามสิบ (sarm-sib)
otuz
Numara
สี่สิบ (see-sib)
kırk
Numara
ห้าสิบ (ha-sib)
elli
Numara
หกสิบ (hok-sib)
atmış
Numara
เจ็ดสิบ (jed-sib)
yetmiş
Numara
แปดสิบ (pad-sib)
seksen
Numara
เก้าสิบ (kao-sib)
doksan
Numara
หนึ่งร้อย (neung-roi)
yüz
Numara
หนึ่งล้าน (neung-larn)
milyon
Numara
พันล้าน (pun-larn)
milyar
Numara

Numaralar ve para - Para

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
__ kabul ediyor musunuz?
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... kredi karı?
ödeme metodu
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... vadesiz hesap kartı?
ödeme metodu
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... peşin?
ödeme metodu
...เช็ค? (checks)
... çek?
ödeme metodu
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Pin kodunu gir.
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
การถอนตังค์
Para çek
Para çekme tercihi
ตกลง (tok-long)
Onayla
Bir işlemi kabul etme
ยกเลิก (yok-lerk)
İptal
Bir işlemi iptal etme
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Miktarı seç
Para miktarını seçme
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Fiş istiyor musunuz?
Çekim işlemi için fiş alma