Korece | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

ศูนย์ (soon)
Numara
หนึ่ง (neung)
Numara
สอง (song)
Numara
สาม (sarm)
Numara
สี่ (see)
Numara
ห้า (ha)
Numara
หก (hok)
Numara
เจ็ด (jed)
Numara
แปด (pad)
Numara
เก้า (kao)
Numara
สิบ (sib)
Numara
สิบเอ็ด (sib-ed)
Numara
สิบสอง (sib-song)
Numara
สิบสาม (sib-sarm)
Numara
สิบสี่ (sib-see)
Numara
สิบห้า (sib-ha)
Numara
สิบหก (sib-hok)
Numara
สิบเจ็ด(sib-jed)
Numara
สิบแปด(sib-pad)
Numara
สิบเก้า(sib-kao)
Numara
ยี่สิบ (yee-sib)
Numara
สามสิบ (sarm-sib)
Numara
สี่สิบ (see-sib)
Numara
ห้าสิบ (ha-sib)
Numara
หกสิบ (hok-sib)
Numara
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Numara
แปดสิบ (pad-sib)
Numara
เก้าสิบ (kao-sib)
Numara
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Numara
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Numara
พันล้าน (pun-larn)
Numara

Numaralar ve para - Para

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
ödeme metodu
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
ödeme metodu
...เงินสด? (...ngern-sod?)
ödeme metodu
...เช็ค? (checks)
ödeme metodu
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
การถอนตังค์
Para çekme tercihi
ตกลง (tok-long)
Bir işlemi kabul etme
ยกเลิก (yok-lerk)
Bir işlemi iptal etme
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Para miktarını seçme
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Çekim işlemi için fiş alma