Hollandaca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

ศูนย์ (soon)
nul
Numara
หนึ่ง (neung)
één
Numara
สอง (song)
twee
Numara
สาม (sarm)
drie
Numara
สี่ (see)
vier
Numara
ห้า (ha)
vijf
Numara
หก (hok)
zes
Numara
เจ็ด (jed)
zeven
Numara
แปด (pad)
acht
Numara
เก้า (kao)
negen
Numara
สิบ (sib)
tien
Numara
สิบเอ็ด (sib-ed)
elf
Numara
สิบสอง (sib-song)
twaalf
Numara
สิบสาม (sib-sarm)
dertien
Numara
สิบสี่ (sib-see)
veertien
Numara
สิบห้า (sib-ha)
vijftien
Numara
สิบหก (sib-hok)
zestien
Numara
สิบเจ็ด(sib-jed)
zeventien
Numara
สิบแปด(sib-pad)
achttien
Numara
สิบเก้า(sib-kao)
negentien
Numara
ยี่สิบ (yee-sib)
twintig
Numara
สามสิบ (sarm-sib)
dertig
Numara
สี่สิบ (see-sib)
veertig
Numara
ห้าสิบ (ha-sib)
vijftig
Numara
หกสิบ (hok-sib)
zestig
Numara
เจ็ดสิบ (jed-sib)
zeventig
Numara
แปดสิบ (pad-sib)
tachtig
Numara
เก้าสิบ (kao-sib)
negentig
Numara
หนึ่งร้อย (neung-roi)
honderd
Numara
หนึ่งล้าน (neung-larn)
miljoen
Numara
พันล้าน (pun-larn)
biljoen
Numara

Numaralar ve para - Para

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Neemt u ___ aan?
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... creditcards?
ödeme metodu
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... debitcards?
ödeme metodu
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... contant?
ödeme metodu
...เช็ค? (checks)
... cheques?
ödeme metodu
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Ik wil graag wat geld wisselen.
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Toets uw pincode in.
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
การถอนตังค์
Geld opnemen
Para çekme tercihi
ตกลง (tok-long)
Bevestigen
Bir işlemi kabul etme
ยกเลิก (yok-lerk)
Annuleren
Bir işlemi iptal etme
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Bedrag kiezen
Para miktarını seçme
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Wilt u een bon?
Çekim işlemi için fiş alma