Türkçe | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

nulla
sıfır
Numara
egy
bir
Numara
kettő
iki
Numara
három
üç
Numara
szám
dört
Numara
öt
beş
Numara
hat
altı
Numara
hét
yedi
Numara
nyolc
sekiz
Numara
kilenc
dokuz
Numara
tíz
on
Numara
tizenegy
onbir
Numara
tizenkettő
oniki
Numara
tizenhárom
onüç
Numara
tizennégy
ondört
Numara
tizenöt
onbeş
Numara
tizenhat
onaltı
Numara
tizenhét
onyedi
Numara
tizennyolc
onsekiz
Numara
tizenkilenc
ondokuz
Numara
húsz
yirmi
Numara
harminc
otuz
Numara
negyven
kırk
Numara
ötven
elli
Numara
hatvan
atmış
Numara
hetven
yetmiş
Numara
nyolcvan
seksen
Numara
kilencven
doksan
Numara
száz
yüz
Numara
millió
milyon
Numara
billió
milyar
Numara

Numaralar ve para - Para

Elfogadnak _____?
__ kabul ediyor musunuz?
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
...hitelkártyát?
... kredi karı?
ödeme metodu
...kártyát?
... vadesiz hesap kartı?
ödeme metodu
...készpénzt?
... peşin?
ödeme metodu
...csekket?
... çek?
ödeme metodu
Szeretnék pénzt váltani.
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

Írja be a PIN kódot.
Pin kodunu gir.
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
Pénzfelvétel
Para çek
Para çekme tercihi
Megerősítés
Onayla
Bir işlemi kabul etme
Törlés
İptal
Bir işlemi iptal etme
Összeg kiválasztása.
Miktarı seç
Para miktarını seçme
Szeretne számlát kapni?
Fiş istiyor musunuz?
Çekim işlemi için fiş alma