İngilizce | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

ゼロ
zero
Numara
one
Numara
two
Numara
three
Numara
four
Numara
five
Numara
six
Numara
seven
Numara
eight
Numara
nine
Numara
ten
Numara
十一
eleven
Numara
十二
twelve
Numara
十三
thirteen
Numara
十四
fourteen
Numara
十五
fifteen
Numara
十六
sixteen
Numara
十七
seventeen
Numara
十八
eighteen
Numara
十九
nineteen
Numara
二十
twenty
Numara
三十
thirty
Numara
四十
forty
Numara
五十
fifty
Numara
六十
sixty
Numara
七十
seventy
Numara
八十
eighty
Numara
九十
ninety
Numara
hundred
Numara
million
Numara
billion
Numara

Numaralar ve para - Para

___は受け入れていますか?
Do you accept ___?
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
...クレジットカード?
... credit cards?
ödeme metodu
...デビットカード?
... debit cards?
ödeme metodu
...現金?
... cash?
ödeme metodu
...チェック?
... checks?
ödeme metodu
お金を両替したいです
I would like to exchange some money.
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

パスワードを入力してください
Enter your PIN code.
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
お金を引き出す
Withdraw money
Para çekme tercihi
承認
Confirm
Bir işlemi kabul etme
キャンセル
Cancel
Bir işlemi iptal etme
金額を選択する
Select amount
Para miktarını seçme
レシートは必要ですか?
Do you want a receipt?
Çekim işlemi için fiş alma