Türkçe | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

zero
sıfır
Numara
one
bir
Numara
two
iki
Numara
three
üç
Numara
four
dört
Numara
five
beş
Numara
six
altı
Numara
seven
yedi
Numara
eight
sekiz
Numara
nine
dokuz
Numara
ten
on
Numara
eleven
onbir
Numara
twelve
oniki
Numara
thirteen
onüç
Numara
fourteen
ondört
Numara
fifteen
onbeş
Numara
sixteen
onaltı
Numara
seventeen
onyedi
Numara
eighteen
onsekiz
Numara
nineteen
ondokuz
Numara
twenty
yirmi
Numara
thirty
otuz
Numara
forty
kırk
Numara
fifty
elli
Numara
sixty
atmış
Numara
seventy
yetmiş
Numara
eighty
seksen
Numara
ninety
doksan
Numara
hundred
yüz
Numara
million
milyon
Numara
billion
milyar
Numara

Numaralar ve para - Para

Do you accept ___?
__ kabul ediyor musunuz?
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
... credit cards?
... kredi karı?
ödeme metodu
... debit cards?
... vadesiz hesap kartı?
ödeme metodu
... cash?
... peşin?
ödeme metodu
... checks?
... çek?
ödeme metodu
I would like to exchange some money.
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

Enter your PIN code.
Pin kodunu gir.
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
Withdraw money
Para çek
Para çekme tercihi
Confirm
Onayla
Bir işlemi kabul etme
Cancel
İptal
Bir işlemi iptal etme
Select amount
Miktarı seç
Para miktarını seçme
Do you want a receipt?
Fiş istiyor musunuz?
Çekim işlemi için fiş alma