Lehçe | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

zero
zero
Numara
one
jeden
Numara
two
dwa
Numara
three
trzy
Numara
four
cztery
Numara
five
pięć
Numara
six
sześć
Numara
seven
siedem
Numara
eight
osiem
Numara
nine
dziewięć
Numara
ten
dziesięć
Numara
eleven
jedenaście
Numara
twelve
dwanaście
Numara
thirteen
trzynaście
Numara
fourteen
czternaście
Numara
fifteen
piętnaście
Numara
sixteen
szesnaście
Numara
seventeen
siedemnaście
Numara
eighteen
osiemnaście
Numara
nineteen
dziewiętnaście
Numara
twenty
dwadzieścia
Numara
thirty
trzydzieści
Numara
forty
czterdzieści
Numara
fifty
pięćdziesiąt
Numara
sixty
sześćdziesiąt
Numara
seventy
siedemdziesiąt
Numara
eighty
osiemdziesiąt
Numara
ninety
dziewięćdziesiąt
Numara
hundred
sto
Numara
million
milion
Numara
billion
miliard
Numara

Numaralar ve para - Para

Do you accept ___?
Czy można płacić ___?
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
... credit cards?
... kartą kredytową?
ödeme metodu
... debit cards?
... kartą debetową?
ödeme metodu
... cash?
... gotówką?
ödeme metodu
... checks?
... czekiem?
ödeme metodu
I would like to exchange some money.
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

Enter your PIN code.
Podaj PIN.
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
Withdraw money
Wypłata gotówki
Para çekme tercihi
Confirm
Akceptuj
Bir işlemi kabul etme
Cancel
Anuluj
Bir işlemi iptal etme
Select amount
Wybierz kwotę
Para miktarını seçme
Do you want a receipt?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Çekim işlemi için fiş alma