Tayca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

nul
ศูนย์ (soon)
Numara
één
หนึ่ง (neung)
Numara
twee
สอง (song)
Numara
drie
สาม (sarm)
Numara
vier
สี่ (see)
Numara
vijf
ห้า (ha)
Numara
zes
หก (hok)
Numara
zeven
เจ็ด (jed)
Numara
acht
แปด (pad)
Numara
negen
เก้า (kao)
Numara
tien
สิบ (sib)
Numara
elf
สิบเอ็ด (sib-ed)
Numara
twaalf
สิบสอง (sib-song)
Numara
dertien
สิบสาม (sib-sarm)
Numara
veertien
สิบสี่ (sib-see)
Numara
vijftien
สิบห้า (sib-ha)
Numara
zestien
สิบหก (sib-hok)
Numara
zeventien
สิบเจ็ด(sib-jed)
Numara
achttien
สิบแปด(sib-pad)
Numara
negentien
สิบเก้า(sib-kao)
Numara
twintig
ยี่สิบ (yee-sib)
Numara
dertig
สามสิบ (sarm-sib)
Numara
veertig
สี่สิบ (see-sib)
Numara
vijftig
ห้าสิบ (ha-sib)
Numara
zestig
หกสิบ (hok-sib)
Numara
zeventig
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Numara
tachtig
แปดสิบ (pad-sib)
Numara
negentig
เก้าสิบ (kao-sib)
Numara
honderd
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Numara
miljoen
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Numara
biljoen
พันล้าน (pun-larn)
Numara

Numaralar ve para - Para

Neemt u ___ aan?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
... creditcards?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
ödeme metodu
... debitcards?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
ödeme metodu
... contant?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
ödeme metodu
... cheques?
...เช็ค? (checks)
ödeme metodu
Ik wil graag wat geld wisselen.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

Toets uw pincode in.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
Geld opnemen
การถอนตังค์
Para çekme tercihi
Bevestigen
ตกลง (tok-long)
Bir işlemi kabul etme
Annuleren
ยกเลิก (yok-lerk)
Bir işlemi iptal etme
Bedrag kiezen
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Para miktarını seçme
Wilt u een bon?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Çekim işlemi için fiş alma