Türkçe | Cümle Kalıpları - Seyahat | Numaralar ve para

Numaralar ve para - Numaralar

null
sıfır
Numara
eins
bir
Numara
zwei
iki
Numara
drei
üç
Numara
vier
dört
Numara
fünf
beş
Numara
sechs
altı
Numara
sieben
yedi
Numara
acht
sekiz
Numara
neun
dokuz
Numara
zehn
on
Numara
elf
onbir
Numara
zwölf
oniki
Numara
dreizehn
onüç
Numara
vierzehn
ondört
Numara
fünfzehn
onbeş
Numara
sechzehn
onaltı
Numara
siebzehn
onyedi
Numara
achtzehn
onsekiz
Numara
neunzehn
ondokuz
Numara
zwanzig
yirmi
Numara
dreißig
otuz
Numara
vierzig
kırk
Numara
fünfzig
elli
Numara
sechzig
atmış
Numara
siebzig
yetmiş
Numara
achtzig
seksen
Numara
neunzig
doksan
Numara
hundert
yüz
Numara
Million
milyon
Numara
Milliarde
milyar
Numara

Numaralar ve para - Para

Nehmen Sie ___?
__ kabul ediyor musunuz?
Hangi ödeme metodlarının kabul edildiğini sorma
... Kreditkarte?
... kredi karı?
ödeme metodu
... EC-Karte?
... vadesiz hesap kartı?
ödeme metodu
... Bargeld?
... peşin?
ödeme metodu
... Schecks?
... çek?
ödeme metodu
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Başka bir para biriminin parası için belli bir para biriminin parasını bozdurmayı talebetme
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Kur oranı hakkında sorma

Numaralar ve para - ATM/para çekme makinası

Geben Sie Ihren Pin ein.
Pin kodunu gir.
Kişisel kodunu girmek için hızlı işlem
Geld abheben
Para çek
Para çekme tercihi
Bestätigen
Onayla
Bir işlemi kabul etme
Abbrechen
İptal
Bir işlemi iptal etme
Betrag auswählen
Miktarı seç
Para miktarını seçme
Benötigen Sie eine Quittung?
Fiş istiyor musunuz?
Çekim işlemi için fiş alma