Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Genel

Genel - Olmazsa olmazlar

Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Yardım isteme
Bạn có nói được tiếng Anh không?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Belli bir dili konuşmadığını açıklığa kavuşturma
Tôi không hiểu.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Anlamadığını açıklamak

Genel - Muhabbet

Xin chào!
您好!(nín hǎo!)
Standart selamlama
Chào bạn!
你好!(nǐ hǎo!)
Gayrıresmi selamlama
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Sabahları kullanılan selamlama
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Akşamları kullanılan selamlama
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
晚安!(wǎn'ān!)
Yatmadan önce ya da akşamüstü/gece bir yerden ayrılırken kullanılan selamlama
Bạn có khỏe không?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Karşısındakinin nasıl olduğunu soran nazik kısa konuşma
Tôi khỏe, còn bạn?
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
"Nasılsın?" sorusuna nazikçe verilen cevap
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Karşısındaki kişinin adını sorma
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Birine adını söyleme
Bạn đến từ đâu?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Birinin kökenini sorma
Tôi đến từ ___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Kökenin hakkında cevap verme
Bạn bao nhiêu tuổi?
您多大了?(nín duōdàle?)
Birinin yaşını sorma
Tôi ___ tuổi.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Yaşın hakkında cevap verme
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
是(shì)
Pozitif cevap
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
不是(bùshì)
Negativ cevap
Làm ơn
请(qǐng)
Kibar bir yaklaşım katmak için tamamlayıcı kelime
Của bạn đây / Đây
给你!(gěi nǐ!)
Birine birşey verirken kullanılır
Cảm ơn (bạn).
谢谢。(xièxiè.)
Birine teşekkür etme
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Birine çok semimi bir şekilde teşekkür etme
Không có gì (đâu).
不客气。(bù kèqì.)
'teşekkür ederim' e nazikce cevap verme
Tôi xin lỗi.
对不起。(duìbùqǐ.)
Birşey için özür dileme
(Làm ơn) cho hỏi.
打扰了。(dǎrǎole.)
Birinin dikkatini çekme
Không sao (đâu).
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Özürünü kabul edersen verilen cevap
Không có gì.
没关系。(méiguānxì.)
Özürünü kabul edersen verilen cevap
Coi chừng! / Cẩn thận!
当心!(dāngxīn!)
Birini bir tehlikeden haberdar etmek
Tôi đói.
我饿了。(wǒ è le.)
Açlık hissedince kullanılır
Tôi khát (nước).
我渴了。(wǒ kě le.)
Susayınca kullanılır
Tôi mệt.
我累了。(wǒ lèi le.)
Yorgun hissedince kullanılır
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
我病了。(wǒ bìng le.)
Hasta hissedince kullanılır
Tôi không biết.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Bir sorunun cevabını bilmiyorsun
Rất vui được gặp bạn.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
İlk tanışmadan sonraki nazik hoşçakal ifadesi
Tạm biệt / Chào bạn!
再见!(zàijiàn!)
Veda etme

Genel - Şikayetler

Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Şikayetine başlamanın nazik bir yolu
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Kimin sorumlu olduğunu anlama
Thật không thể chấp nhận được!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Memnuniyetsizliğini sert bir şekilde ifade etme
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Geri ödeme talep etme
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Uzun bekleme süresi hakkında şikayet etme

Genel - Küfür etme

Đồ ăn như dở hơi!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Yemeğinle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
Đồ uống như dở hơi!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Bir içecekle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
Chỗ này / Quán này như cứt!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Bir mekanla ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Bir arabayla ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
Dịch vụ dở ẹc!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Hizmetle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
Giá gì mà cắt cổ!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Yüksek bir fiyatla ilgili şikayet etme
Vớ vẩn!
扯淡!(chědàn!)
Birinin söylediği birşeye inanmadığını göstermenin kaba bir yolu
Đồ ngu!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Birinin zekasını eleştirerek hakaret etme
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Birinin bilgisini eleştirerek hakaret etme
Biến đi! / Cút đi!
滚开!(gǔn kāi!)
Birine derhal ayrılmasını söylemenin kaba bir yolu
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Birine bir mekanın dışında kavga etmeyi önermek