Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Genel

Genel - Olmazsa olmazlar

助けていただけますか?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Yardım isteme
英語を話せますか?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak
_を話せますか?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak
_を私は話せません
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Belli bir dili konuşmadığını açıklığa kavuşturma
分かりません
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Anlamadığını açıklamak

Genel - Muhabbet

こんにちは
您好!(nín hǎo!)
Standart selamlama
やぁ!
你好!(nǐ hǎo!)
Gayrıresmi selamlama
おはようございます!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Sabahları kullanılan selamlama
こんばんは!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Akşamları kullanılan selamlama
おやすみなさい!
晚安!(wǎn'ān!)
Yatmadan önce ya da akşamüstü/gece bir yerden ayrılırken kullanılan selamlama
お元気ですか?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Karşısındakinin nasıl olduğunu soran nazik kısa konuşma
元気です
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
"Nasılsın?" sorusuna nazikçe verilen cevap
お名前はなんですか?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Karşısındaki kişinin adını sorma
私の名前は_です
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Birine adını söyleme
どこから来ましたか?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Birinin kökenini sorma
_から来ました
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Kökenin hakkında cevap verme
おいくつですか?
您多大了?(nín duōdàle?)
Birinin yaşını sorma
_歳です
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Yaşın hakkında cevap verme
はい
是(shì)
Pozitif cevap
いいえ
不是(bùshì)
Negativ cevap
お願いします
请(qǐng)
Kibar bir yaklaşım katmak için tamamlayıcı kelime
はい、どうぞ!
给你!(gěi nǐ!)
Birine birşey verirken kullanılır
ありがとうございます
谢谢。(xièxiè.)
Birine teşekkür etme
どうもありがとうございます
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Birine çok semimi bir şekilde teşekkür etme
どういたしまして
不客气。(bù kèqì.)
'teşekkür ederim' e nazikce cevap verme
ごめんなさい
对不起。(duìbùqǐ.)
Birşey için özür dileme
すみません
打扰了。(dǎrǎole.)
Birinin dikkatini çekme
大丈夫です
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Özürünü kabul edersen verilen cevap
問題ないです
没关系。(méiguānxì.)
Özürünü kabul edersen verilen cevap
気をつけて!
当心!(dāngxīn!)
Birini bir tehlikeden haberdar etmek
お腹がすきました
我饿了。(wǒ è le.)
Açlık hissedince kullanılır
喉が渇きました
我渴了。(wǒ kě le.)
Susayınca kullanılır
疲れました
我累了。(wǒ lèi le.)
Yorgun hissedince kullanılır
風邪を引きました
我病了。(wǒ bìng le.)
Hasta hissedince kullanılır
分かりません
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Bir sorunun cevabını bilmiyorsun
あなたに会えてよかったです
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
İlk tanışmadan sonraki nazik hoşçakal ifadesi
さようなら!
再见!(zàijiàn!)
Veda etme

Genel - Şikayetler

クレームを言いたいと思います
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Şikayetine başlamanın nazik bir yolu
責任者はどなたですか?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Kimin sorumlu olduğunu anlama
これは非常に受け入れ難いことだ!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Memnuniyetsizliğini sert bir şekilde ifade etme
お金を返してくれ!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Geri ödeme talep etme
1時間以上私たちは待っています
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Uzun bekleme süresi hakkında şikayet etme

Genel - Küfür etme

この食べ物はとてもまずい!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Yemeğinle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
この飲み物は小便の味がする!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Bir içecekle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
この場所は糞だ!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Bir mekanla ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
この車は倒壊寸前だ!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Bir arabayla ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
このサービスは最低だ!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Hizmetle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
これは完全なぼったくりだ!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Yüksek bir fiyatla ilgili şikayet etme
これはでたらめだ!
扯淡!(chědàn!)
Birinin söylediği birşeye inanmadığını göstermenin kaba bir yolu
お前は馬鹿な奴だ!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Birinin zekasını eleştirerek hakaret etme
お前は何も知らない!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Birinin bilgisini eleştirerek hakaret etme
うせろ!
滚开!(gǔn kāi!)
Birine derhal ayrılmasını söylemenin kaba bir yolu
外でケリつけようぜ!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Birine bir mekanın dışında kavga etmeyi önermek