Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Genel

Genel - Olmazsa olmazlar

Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Yardım isteme
Parlez-vous anglais ?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak
Parlez-vous _[langue]_ ?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak
Je ne parle pas _[langue]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Belli bir dili konuşmadığını açıklığa kavuşturma
Je ne comprends pas.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Anlamadığını açıklamak

Genel - Muhabbet

Bonjour !
您好!(nín hǎo!)
Standart selamlama
Salut !
你好!(nǐ hǎo!)
Gayrıresmi selamlama
Bonjour !
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Sabahları kullanılan selamlama
Bonsoir !
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Akşamları kullanılan selamlama
Bonne nuit !
晚安!(wǎn'ān!)
Yatmadan önce ya da akşamüstü/gece bir yerden ayrılırken kullanılan selamlama
Comment vas-tu ?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Karşısındakinin nasıl olduğunu soran nazik kısa konuşma
Bien, merci.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
"Nasılsın?" sorusuna nazikçe verilen cevap
Comment t'appelles-tu ?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Karşısındaki kişinin adını sorma
Je m'appelle ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Birine adını söyleme
D'où viens-tu ?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Birinin kökenini sorma
Je viens de ___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Kökenin hakkında cevap verme
Quel âge as-tu ?
您多大了?(nín duōdàle?)
Birinin yaşını sorma
J'ai __ ans.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Yaşın hakkında cevap verme
Oui
是(shì)
Pozitif cevap
Non
不是(bùshì)
Negativ cevap
S'il vous plaît
请(qǐng)
Kibar bir yaklaşım katmak için tamamlayıcı kelime
Et voilà !
给你!(gěi nǐ!)
Birine birşey verirken kullanılır
Merci.
谢谢。(xièxiè.)
Birine teşekkür etme
Merci beaucoup.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Birine çok semimi bir şekilde teşekkür etme
Je t'en prie.
不客气。(bù kèqì.)
'teşekkür ederim' e nazikce cevap verme
Je suis désolé(e).
对不起。(duìbùqǐ.)
Birşey için özür dileme
Excusez-moi.
打扰了。(dǎrǎole.)
Birinin dikkatini çekme
Cela ne fait rien.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Özürünü kabul edersen verilen cevap
Il n'y a pas de mal.
没关系。(méiguānxì.)
Özürünü kabul edersen verilen cevap
Attention !
当心!(dāngxīn!)
Birini bir tehlikeden haberdar etmek
J'ai faim.
我饿了。(wǒ è le.)
Açlık hissedince kullanılır
J'ai soif.
我渴了。(wǒ kě le.)
Susayınca kullanılır
Je suis fatigué(e).
我累了。(wǒ lèi le.)
Yorgun hissedince kullanılır
Je suis malade.
我病了。(wǒ bìng le.)
Hasta hissedince kullanılır
Je ne sais pas.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Bir sorunun cevabını bilmiyorsun
Ravi(e) de vous avoir rencontré.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
İlk tanışmadan sonraki nazik hoşçakal ifadesi
Au revoir !
再见!(zàijiàn!)
Veda etme

Genel - Şikayetler

Je voudrais faire une réclamation.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Şikayetine başlamanın nazik bir yolu
Qui est le responsable ici ?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Kimin sorumlu olduğunu anlama
C'est absolument inacceptable !
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Memnuniyetsizliğini sert bir şekilde ifade etme
J'exige un remboursement !
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Geri ödeme talep etme
Cela fait plus d'une heure que nous attendons.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Uzun bekleme süresi hakkında şikayet etme

Genel - Küfür etme

La nourriture est infecte !
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Yemeğinle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
Cette boisson est imbuvable !
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Bir içecekle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
C'est pourri ici !
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Bir mekanla ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
Cette voiture est une épave !
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Bir arabayla ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
Le service est inadmissible !
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Hizmetle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
C'est une grosse arnaque !
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Yüksek bir fiyatla ilgili şikayet etme
C'est des conneries !
扯淡!(chědàn!)
Birinin söylediği birşeye inanmadığını göstermenin kaba bir yolu
Crétin fini !
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Birinin zekasını eleştirerek hakaret etme
Vous ne savez pas de quoi de vous parlez !
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Birinin bilgisini eleştirerek hakaret etme
Allez vous faire voir !
滚开!(gǔn kāi!)
Birine derhal ayrılmasını söylemenin kaba bir yolu
On va régler ça dehors !
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Birine bir mekanın dışında kavga etmeyi önermek