Tayca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Genel

Genel - Olmazsa olmazlar

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Yardım isteme
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Belli bir dili konuşmadığını açıklığa kavuşturma
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Anlamadığını açıklamak

Genel - Muhabbet

您好!(nín hǎo!)
สวัสดี! (Sawad-dee!)
Standart selamlama
你好!(nǐ hǎo!)
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Gayrıresmi selamlama
早上好!(zǎoshang hǎo!)
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Sabahları kullanılan selamlama
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Akşamları kullanılan selamlama
晚安!(wǎn'ān!)
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Yatmadan önce ya da akşamüstü/gece bir yerden ayrılırken kullanılan selamlama
您好吗?(nín hǎo ma?)
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Karşısındakinin nasıl olduğunu soran nazik kısa konuşma
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
"Nasılsın?" sorusuna nazikçe verilen cevap
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Karşısındaki kişinin adını sorma
我叫___。(wǒ jiào ___.)
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Birine adını söyleme
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
Birinin kökenini sorma
我来自___。(wǒ láizì ___.)
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Kökenin hakkında cevap verme
您多大了?(nín duōdàle?)
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Birinin yaşını sorma
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
Yaşın hakkında cevap verme
是(shì)
ใช่ (Chai)
Pozitif cevap
不是(bùshì)
ไม่ (Mai)
Negativ cevap
请(qǐng)
กรุณา (Ka ru na)
Kibar bir yaklaşım katmak için tamamlayıcı kelime
给你!(gěi nǐ!)
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Birine birşey verirken kullanılır
谢谢。(xièxiè.)
ขอบคุณ (Khob khun)
Birine teşekkür etme
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Birine çok semimi bir şekilde teşekkür etme
不客气。(bù kèqì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
'teşekkür ederim' e nazikce cevap verme
对不起。(duìbùqǐ.)
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Birşey için özür dileme
打扰了。(dǎrǎole.)
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Birinin dikkatini çekme
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Özürünü kabul edersen verilen cevap
没关系。(méiguānxì.)
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Özürünü kabul edersen verilen cevap
当心!(dāngxīn!)
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Birini bir tehlikeden haberdar etmek
我饿了。(wǒ è le.)
ฉันหิว (Chan hiw.)
Açlık hissedince kullanılır
我渴了。(wǒ kě le.)
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
Susayınca kullanılır
我累了。(wǒ lèi le.)
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Yorgun hissedince kullanılır
我病了。(wǒ bìng le.)
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Hasta hissedince kullanılır
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
Bir sorunun cevabını bilmiyorsun
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
İlk tanışmadan sonraki nazik hoşçakal ifadesi
再见!(zàijiàn!)
ลาก่อน! (La korn! )
Veda etme

Genel - Şikayetler

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Şikayetine başlamanın nazik bir yolu
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Kimin sorumlu olduğunu anlama
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
Memnuniyetsizliğini sert bir şekilde ifade etme
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
Geri ödeme talep etme
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Uzun bekleme süresi hakkında şikayet etme

Genel - Küfür etme

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
Yemeğinle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Bir içecekle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
Bir mekanla ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Bir arabayla ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Hizmetle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
Yüksek bir fiyatla ilgili şikayet etme
扯淡!(chědàn!)
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
Birinin söylediği birşeye inanmadığını göstermenin kaba bir yolu
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Birinin zekasını eleştirerek hakaret etme
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Birinin bilgisini eleştirerek hakaret etme
滚开!(gǔn kāi!)
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Birine derhal ayrılmasını söylemenin kaba bir yolu
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
Birine bir mekanın dışında kavga etmeyi önermek