Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Genel

Genel - Olmazsa olmazlar

Können Sie mir bitte helfen?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Yardım isteme
Sprechen Sie Englisch?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak
Sprechen Sie _[Sprache]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak
Ich spreche kein _[Sprache]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Belli bir dili konuşmadığını açıklığa kavuşturma
Das verstehe ich nicht.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Anlamadığını açıklamak

Genel - Muhabbet

Hallo!
您好!(nín hǎo!)
Standart selamlama
Hi!
你好!(nǐ hǎo!)
Gayrıresmi selamlama
Guten Morgen!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Sabahları kullanılan selamlama
Guten Abend!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Akşamları kullanılan selamlama
Gute Nacht!
晚安!(wǎn'ān!)
Yatmadan önce ya da akşamüstü/gece bir yerden ayrılırken kullanılan selamlama
Wie geht es Dir?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Karşısındakinin nasıl olduğunu soran nazik kısa konuşma
Gut, danke.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
"Nasılsın?" sorusuna nazikçe verilen cevap
Wie heißt du?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Karşısındaki kişinin adını sorma
Mein Name ist___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Birine adını söyleme
Woher kommst Du?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Birinin kökenini sorma
Ich bin aus___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Kökenin hakkında cevap verme
Wie alt bist du?
您多大了?(nín duōdàle?)
Birinin yaşını sorma
Ich bin___Jahre alt.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Yaşın hakkında cevap verme
Ja
是(shì)
Pozitif cevap
Nein
不是(bùshì)
Negativ cevap
Bitte
请(qǐng)
Kibar bir yaklaşım katmak için tamamlayıcı kelime
Bitteschön!
给你!(gěi nǐ!)
Birine birşey verirken kullanılır
Danke.
谢谢。(xièxiè.)
Birine teşekkür etme
Vielen Dank.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Birine çok semimi bir şekilde teşekkür etme
Gern geschehen.
不客气。(bù kèqì.)
'teşekkür ederim' e nazikce cevap verme
Es tut mir Leid.
对不起。(duìbùqǐ.)
Birşey için özür dileme
Entschuldigung.
打扰了。(dǎrǎole.)
Birinin dikkatini çekme
Schon gut.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Özürünü kabul edersen verilen cevap
Kein Problem.
没关系。(méiguānxì.)
Özürünü kabul edersen verilen cevap
Aufpassen!
当心!(dāngxīn!)
Birini bir tehlikeden haberdar etmek
Ich habe Hunger.
我饿了。(wǒ è le.)
Açlık hissedince kullanılır
Ich habe Durst.
我渴了。(wǒ kě le.)
Susayınca kullanılır
Ich bin müde.
我累了。(wǒ lèi le.)
Yorgun hissedince kullanılır
Ich bin krank.
我病了。(wǒ bìng le.)
Hasta hissedince kullanılır
Ich weiß nicht.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Bir sorunun cevabını bilmiyorsun
Es war nett, Sie kennenzulernen.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
İlk tanışmadan sonraki nazik hoşçakal ifadesi
Auf Wiedersehen!
再见!(zàijiàn!)
Veda etme

Genel - Şikayetler

Ich möchte mich beschweren.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Şikayetine başlamanın nazik bir yolu
Wer ist hier der Verantwortliche?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Kimin sorumlu olduğunu anlama
Das ist wirklich inakzeptabel.
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Memnuniyetsizliğini sert bir şekilde ifade etme
Ich will mein Geld zurück!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Geri ödeme talep etme
Wir warten seit über einer Stunde.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Uzun bekleme süresi hakkında şikayet etme

Genel - Küfür etme

Dieses Essen schmeckt scheiße!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Yemeğinle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Bir içecekle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
Dieser Ort ist ein Drecksloch!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Bir mekanla ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
Dieses Auto ist Schrott!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Bir arabayla ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
Die Bedienung ist eine Katastrophe!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Hizmetle ilgili memnuniyetsizliğini göstermenin kaba bir yolu
Das ist eine totale Abzocke!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Yüksek bir fiyatla ilgili şikayet etme
Das ist doch Blödsinn!
扯淡!(chědàn!)
Birinin söylediği birşeye inanmadığını göstermenin kaba bir yolu
Du bist ein Vollidiot!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Birinin zekasını eleştirerek hakaret etme
Du verstehst einen Dreck davon!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Birinin bilgisini eleştirerek hakaret etme
Verpiss dich!
滚开!(gǔn kāi!)
Birine derhal ayrılmasını söylemenin kaba bir yolu
Lass uns das draußen regeln!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Birine bir mekanın dışında kavga etmeyi önermek