Korece | Cümle Kalıpları - Seyahat | Etrafı Dolaşma

Etrafı Dolaşma - Yer

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nerede olduğunu bilmeme
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Haritada belli bir yer sorma
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Belli bir hizmet hakkında sorma
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
hizmet
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
hizmet
...โรงแรม? (rong ram?)
hizmet
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
hizmet
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
hizmet
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
hizmet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
hizmet
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
hizmet
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
hizmet
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
hizmet
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
hizmet
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
hizmet
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Belli bir yere yön sorma
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
belli bir yer
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
belli bir yer
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
belli bir yer
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
belli bir yer
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
belli bir ülkenin konsolosluğu
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Belli bir yer için tavsiye isteme
...บาร์? (...bar?)
yer
...คาเฟ่? (...cafe?)
yer
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
yer
...ผับ? (...pub?)
yer
...โรงแรม? (...rong-ram?)
yer
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
yer
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
yer
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
yer

Etrafı Dolaşma - Yönler

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Yön gösterme
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Yön gösterme
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Yön gösterme
เดินกลับไป (dern glub pai)
Yön gösterme
หยุด (yhood)
Yön gösterme
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Yön gösterme
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Yön gösterme
ระวัง___ (rawang____.)
Yön gösterme
ลงเขา (long kao)
Yön gösterme
ขึ้นเขา (kuen kao)
Yön gösterme
สี่แยก (see yak)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
จอดรถ (jord-rod)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası

Etrafı Dolaşma - Otobüs/Tren

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Bilet bilet gişesi sorma
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Belli bir yere bilet alma
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
tek gidişlik bilet
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
gidiş-geliş bilet
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
birinci sınıf/ikinci sınıf için bilet
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bütün gün kullanabileceğin bilet
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bütün hafta kullanabileceğin bilet
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bir ay boyunca kullanabileceğin bilet
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Belli bir yere bilet fiyatı hakkında sorma
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Belli bir koltuğu ayırtma
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Otobüs yada trenin belli bir yere gidip gitmediğini sorma
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Seyahat zamanı hakkında sorma
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
belli bir otobüs yada trenin ne zaman ayrıldığını sorma
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Kolduğun boş olup olmadığını sorma
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Bu koltukta önceden beri oturduğunu yada onu ayırttığını belirtme

Etrafı Dolaşma - İşaretler

เปิด (perd)
Bir dükkan açık
ปิด (pid)
Bir dükkan kapalı
ทางเข้า (tang kao)
Giriş işareti
ทางออก (tang-ork)
Çıkış işareti
ผลัก (pluk)
Travel_Getting Around_Signs_6_desc
ดึง (deung)
Travel_Getting Around_Signs_7_desc
ผู้ชาย (pu-chy)
Erkekler tualeti
ผู้หญิง (pu-ying)
Kadınlar tualeti
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Otel dolu/banyo dolu
ว่าง (wang)
Otelde boş oda var/banyo boş

Etrafı Dolaşma - Taksi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksi şirketinin telefon numarasını sorma
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Taksiciye nereye gitmek istediğini söyleme
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Belli bir yere taksi ücretini sorma
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Sen getir götür işlerini hallederken taksiciye biraz beklemesini söyleme
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Eğer gizli bir ajansan kullanılır

Etrafı Dolaşma - Araba kiralama

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Nereden bir araba kiralayabileceğini sorma
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ne tür bir araba kiralamak istediğini belirtme
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Ne kadar süreliğine onu kiralamak istediğini belirtme
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mümkün en geniş kapsamlı sigortayı alma
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Hiç sigorta istememe
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Arabayı geri getirmeden önce benzin deposunu doldurmalı mı diye sorma
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
En yakın petrol istasyonunu nereden bulabileceğini sorma
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Araba kiralama sözleşmesine başka bir şoför daha eklemek isteme
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Bölgedeki hız limitini sorma
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Arabanın yüzde yüz dolu olmadığından şikayet etme
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Arabanın motorunda bir sorun olduğundan şikayet etme
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Arabanın hasarlı olmasından şikayet etme