Tayca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Etrafı Dolaşma

Etrafı Dolaşma - Yer

Zgubiłem/Zgubiłam się.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nerede olduğunu bilmeme
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Haritada belli bir yer sorma
Gdzie jest ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Belli bir hizmet hakkında sorma
... toaleta?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
hizmet
... bank/kantor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
hizmet
... hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
hizmet
... stacja benzynowa?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
hizmet
... szpital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
hizmet
... apteka?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
hizmet
... dom towarowy?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
hizmet
... supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
hizmet
... przystanek autobusowy?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
hizmet
... stacja metra?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
hizmet
... centrum informacji turystycznej?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
hizmet
... bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
hizmet
Jak dotrzeć ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Belli bir yere yön sorma
... do centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
belli bir yer
... na dworzec kolejowy?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
belli bir yer
... na lotnisko?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
belli bir yer
... na komisariat policji?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
belli bir yer
... do ambasady [nazwa kraju]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
belli bir ülkenin konsolosluğu
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Belli bir yer için tavsiye isteme
... bary?
...บาร์? (...bar?)
yer
... kawiarnie?
...คาเฟ่? (...cafe?)
yer
... restauracje?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
yer
... kluby nocne?
...ผับ? (...pub?)
yer
... hotele?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
yer
... atrakcje turystyczne?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
yer
... atrakcje historyczne?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
yer
... muzea?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
yer

Etrafı Dolaşma - Yönler

Skręć w lewo.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Yön gösterme
Skręć w prawo.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Yön gösterme
Idź prosto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Yön gösterme
Zawróć.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Yön gösterme
Zatrzymaj się.
หยุด (yhood)
Yön gösterme
Idź w kierunku ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Yön gösterme
Miń ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Yön gösterme
Rozejrzyj się za ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Yön gösterme
w dół
ลงเขา (long kao)
Yön gösterme
w górę
ขึ้นเขา (kuen kao)
Yön gösterme
skrzyżowanie
สี่แยก (see yak)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
światła
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
park
จอดรถ (jord-rod)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası

Etrafı Dolaşma - Otobüs/Tren

Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Bilet bilet gişesi sorma
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Belli bir yere bilet alma
... bilet w jedną stronę ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
tek gidişlik bilet
... bilet powrotny ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
gidiş-geliş bilet
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
birinci sınıf/ikinci sınıf için bilet
... bilet całodzienny ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bütün gün kullanabileceğin bilet
... bilet tygodniowy ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bütün hafta kullanabileceğin bilet
... bilet miesięczny ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bir ay boyunca kullanabileceğin bilet
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Belli bir yere bilet fiyatı hakkında sorma
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Belli bir koltuğu ayırtma
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Otobüs yada trenin belli bir yere gidip gitmediğini sorma
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Seyahat zamanı hakkında sorma
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
belli bir otobüs yada trenin ne zaman ayrıldığını sorma
Czy to miejsce jest wolne?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Kolduğun boş olup olmadığını sorma
To jest moje miejsce.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Bu koltukta önceden beri oturduğunu yada onu ayırttığını belirtme

Etrafı Dolaşma - İşaretler

otwarte
เปิด (perd)
Bir dükkan açık
zamknięte
ปิด (pid)
Bir dükkan kapalı
wejście
ทางเข้า (tang kao)
Giriş işareti
wyjście
ทางออก (tang-ork)
Çıkış işareti
pchaj
ผลัก (pluk)
Travel_Getting Around_Signs_6_desc
ciągnij
ดึง (deung)
Travel_Getting Around_Signs_7_desc
męski
ผู้ชาย (pu-chy)
Erkekler tualeti
damski
ผู้หญิง (pu-ying)
Kadınlar tualeti
zajęte
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Otel dolu/banyo dolu
wolne
ว่าง (wang)
Otelde boş oda var/banyo boş

Etrafı Dolaşma - Taksi

Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksi şirketinin telefon numarasını sorma
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Taksiciye nereye gitmek istediğini söyleme
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Belli bir yere taksi ücretini sorma
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Sen getir götür işlerini hallederken taksiciye biraz beklemesini söyleme
Proszę jechać za tym samochodem!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Eğer gizli bir ajansan kullanılır

Etrafı Dolaşma - Araba kiralama

Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Nereden bir araba kiralayabileceğini sorma
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ne tür bir araba kiralamak istediğini belirtme
... na jeden dzień/jeden tydzień.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Ne kadar süreliğine onu kiralamak istediğini belirtme
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mümkün en geniş kapsamlı sigortayı alma
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Hiç sigorta istememe
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Arabayı geri getirmeden önce benzin deposunu doldurmalı mı diye sorma
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
En yakın petrol istasyonunu nereden bulabileceğini sorma
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Araba kiralama sözleşmesine başka bir şoför daha eklemek isteme
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Bölgedeki hız limitini sorma
Bak nie jest pełny.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Arabanın yüzde yüz dolu olmadığından şikayet etme
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Arabanın motorunda bir sorun olduğundan şikayet etme
Samochód jest zepsuty.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Arabanın hasarlı olmasından şikayet etme