Tayca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Etrafı Dolaşma

Etrafı Dolaşma - Yer

I am lost.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nerede olduğunu bilmeme
Can you show me where it is on the map?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Haritada belli bir yer sorma
Where can I find___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Belli bir hizmet hakkında sorma
... a bathroom?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
hizmet
... a bank/an exchange office?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
hizmet
... a hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
hizmet
... a gas station?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
hizmet
... a hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
hizmet
... a pharmacy?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
hizmet
... a department store?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
hizmet
... a supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
hizmet
... the bus stop?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
hizmet
... the subway station?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
hizmet
... a tourist information office?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
hizmet
... an ATM/a cash machine?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
hizmet
How do I get to___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Belli bir yere yön sorma
... the downtown area?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
belli bir yer
... the train station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
belli bir yer
... the airport?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
belli bir yer
... the police station?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
belli bir yer
... the embassy of [country]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
belli bir ülkenin konsolosluğu
Can you recommend any good___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Belli bir yer için tavsiye isteme
... bars?
...บาร์? (...bar?)
yer
... cafes?
...คาเฟ่? (...cafe?)
yer
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
yer
... night clubs?
...ผับ? (...pub?)
yer
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
yer
... tourist attractions?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
yer
... historic sites?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
yer
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
yer

Etrafı Dolaşma - Yönler

Turn left.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Yön gösterme
Turn right.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Yön gösterme
Go straight ahead.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Yön gösterme
Go back.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Yön gösterme
Stop.
หยุด (yhood)
Yön gösterme
Go towards the___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Yön gösterme
Go past the___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Yön gösterme
Watch for the___.
ระวัง___ (rawang____.)
Yön gösterme
downhill
ลงเขา (long kao)
Yön gösterme
uphill
ขึ้นเขา (kuen kao)
Yön gösterme
intersection
สี่แยก (see yak)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
traffic lights
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
park
จอดรถ (jord-rod)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası

Etrafı Dolaşma - Otobüs/Tren

Where can I buy a bus/train ticket?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Bilet bilet gişesi sorma
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Belli bir yere bilet alma
... single ticket ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
tek gidişlik bilet
... return ticket ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
gidiş-geliş bilet
... first class/second class ticket ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
birinci sınıf/ikinci sınıf için bilet
... day pass ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bütün gün kullanabileceğin bilet
... weekly pass ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bütün hafta kullanabileceğin bilet
... monthly pass ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bir ay boyunca kullanabileceğin bilet
How much is a ticket to __[location]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Belli bir yere bilet fiyatı hakkında sorma
I'd like to reserve a seat (by the window).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Belli bir koltuğu ayırtma
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Otobüs yada trenin belli bir yere gidip gitmediğini sorma
How long to get to __[location]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Seyahat zamanı hakkında sorma
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
belli bir otobüs yada trenin ne zaman ayrıldığını sorma
Is this seat taken?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Kolduğun boş olup olmadığını sorma
That is my seat.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Bu koltukta önceden beri oturduğunu yada onu ayırttığını belirtme

Etrafı Dolaşma - İşaretler

open
เปิด (perd)
Bir dükkan açık
closed
ปิด (pid)
Bir dükkan kapalı
entrance
ทางเข้า (tang kao)
Giriş işareti
exit
ทางออก (tang-ork)
Çıkış işareti
push
ผลัก (pluk)
Travel_Getting Around_Signs_6_desc
pull
ดึง (deung)
Travel_Getting Around_Signs_7_desc
men
ผู้ชาย (pu-chy)
Erkekler tualeti
women
ผู้หญิง (pu-ying)
Kadınlar tualeti
occupied
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Otel dolu/banyo dolu
vacant
ว่าง (wang)
Otelde boş oda var/banyo boş

Etrafı Dolaşma - Taksi

Do you know the number to call a taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksi şirketinin telefon numarasını sorma
I need to go to __[location]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Taksiciye nereye gitmek istediğini söyleme
How much to go to__[location]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Belli bir yere taksi ücretini sorma
Can you wait here for a moment?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Sen getir götür işlerini hallederken taksiciye biraz beklemesini söyleme
Follow that car!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Eğer gizli bir ajansan kullanılır

Etrafı Dolaşma - Araba kiralama

Where is the car rental?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Nereden bir araba kiralayabileceğini sorma
I'd like to rent a small car/large car/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ne tür bir araba kiralamak istediğini belirtme
... for one day/one week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Ne kadar süreliğine onu kiralamak istediğini belirtme
I want full coverage insurance.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mümkün en geniş kapsamlı sigortayı alma
I do not need insurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Hiç sigorta istememe
Should I bring the car back with a full tank?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Arabayı geri getirmeden önce benzin deposunu doldurmalı mı diye sorma
Where is the next gas station?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
En yakın petrol istasyonunu nereden bulabileceğini sorma
I would like to include a second driver.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Araba kiralama sözleşmesine başka bir şoför daha eklemek isteme
What is the speed limit in cities/on highways?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Bölgedeki hız limitini sorma
The tank is not full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Arabanın yüzde yüz dolu olmadığından şikayet etme
The engine makes a strange noise.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Arabanın motorunda bir sorun olduğundan şikayet etme
The car is damaged.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Arabanın hasarlı olmasından şikayet etme