Tayca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Etrafı Dolaşma

Etrafı Dolaşma - Yer

Je suis perdu.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nerede olduğunu bilmeme
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Haritada belli bir yer sorma
Où puis-je trouver ___ ?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Belli bir hizmet hakkında sorma
... des toilettes ?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
hizmet
... une banque / un bureau de change ?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
hizmet
... un hôtel ?
...โรงแรม? (rong ram?)
hizmet
... une station service ?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
hizmet
... un hôpital ?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
hizmet
... une pharmacie ?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
hizmet
... un grand magasin ?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
hizmet
... un supermarché ?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
hizmet
... un arrêt de bus ?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
hizmet
... une station de métro ?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
hizmet
... un office du tourisme ?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
hizmet
... un distributeur/guichet automatique ?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
hizmet
Comment je peux me rendre ___ ?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Belli bir yere yön sorma
... au centre-ville ?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
belli bir yer
... à la gare ?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
belli bir yer
... à l'aéroport ?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
belli bir yer
... au commissariat ?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
belli bir yer
... à l'ambassade de [pays] ?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
belli bir ülkenin konsolosluğu
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Belli bir yer için tavsiye isteme
... bar ?
...บาร์? (...bar?)
yer
... café ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
yer
... restaurant ?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
yer
... boîte de nuit ?
...ผับ? (...pub?)
yer
... hôtel ?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
yer
... attraction touristique ?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
yer
... site historique ?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
yer
... musée ?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
yer

Etrafı Dolaşma - Yönler

Tournez à gauche.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Yön gösterme
Tournez à droite.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Yön gösterme
Allez tout droit.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Yön gösterme
Faites demi-tour.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Yön gösterme
Arrêtez-vous.
หยุด (yhood)
Yön gösterme
Allez vers ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Yön gösterme
Passez devant ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Yön gösterme
Cherchez ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Yön gösterme
vers le bas
ลงเขา (long kao)
Yön gösterme
vers le haut
ขึ้นเขา (kuen kao)
Yön gösterme
intersection
สี่แยก (see yak)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
feux de signalisation
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
parc
จอดรถ (jord-rod)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası

Etrafı Dolaşma - Otobüs/Tren

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Bilet bilet gişesi sorma
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Belli bir yere bilet alma
... aller simple ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
tek gidişlik bilet
... aller-retour ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
gidiş-geliş bilet
... ticket première/seconde classe ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
birinci sınıf/ikinci sınıf için bilet
... ticket pour la journée ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bütün gün kullanabileceğin bilet
... ticket hebdomadaire ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bütün hafta kullanabileceğin bilet
... ticket mensuel ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bir ay boyunca kullanabileceğin bilet
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Belli bir yere bilet fiyatı hakkında sorma
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Belli bir koltuğu ayırtma
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Otobüs yada trenin belli bir yere gidip gitmediğini sorma
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Seyahat zamanı hakkında sorma
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
belli bir otobüs yada trenin ne zaman ayrıldığını sorma
Ce siège est-il pris ?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Kolduğun boş olup olmadığını sorma
C'est mon siège.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Bu koltukta önceden beri oturduğunu yada onu ayırttığını belirtme

Etrafı Dolaşma - İşaretler

ouvert
เปิด (perd)
Bir dükkan açık
fermé
ปิด (pid)
Bir dükkan kapalı
entrée
ทางเข้า (tang kao)
Giriş işareti
sortie
ทางออก (tang-ork)
Çıkış işareti
pousser
ผลัก (pluk)
Travel_Getting Around_Signs_6_desc
tirer
ดึง (deung)
Travel_Getting Around_Signs_7_desc
hommes
ผู้ชาย (pu-chy)
Erkekler tualeti
femmes
ผู้หญิง (pu-ying)
Kadınlar tualeti
occupé/complet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Otel dolu/banyo dolu
chambres disponibles / libre
ว่าง (wang)
Otelde boş oda var/banyo boş

Etrafı Dolaşma - Taksi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksi şirketinin telefon numarasını sorma
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Taksiciye nereye gitmek istediğini söyleme
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Belli bir yere taksi ücretini sorma
Vous pouvez attendre ici un instant ?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Sen getir götür işlerini hallederken taksiciye biraz beklemesini söyleme
Suivez cette voiture !
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Eğer gizli bir ajansan kullanılır

Etrafı Dolaşma - Araba kiralama

Où est l'agence de location de voitures ?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Nereden bir araba kiralayabileceğini sorma
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ne tür bir araba kiralamak istediğini belirtme
... pour une journée / une semaine.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Ne kadar süreliğine onu kiralamak istediğini belirtme
Je voudrais une assurance tous risques.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mümkün en geniş kapsamlı sigortayı alma
Je n'ai pas besoin d'assurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Hiç sigorta istememe
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Arabayı geri getirmeden önce benzin deposunu doldurmalı mı diye sorma
Où est la prochaine station service ?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
En yakın petrol istasyonunu nereden bulabileceğini sorma
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Araba kiralama sözleşmesine başka bir şoför daha eklemek isteme
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Bölgedeki hız limitini sorma
Le réservoir n'est pas plein.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Arabanın yüzde yüz dolu olmadığından şikayet etme
Le moteur fait un drôle de bruit.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Arabanın motorunda bir sorun olduğundan şikayet etme
La voiture est endommagée.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Arabanın hasarlı olmasından şikayet etme