Tayca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Etrafı Dolaşma

Etrafı Dolaşma - Yer

Mi perdiĝis.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nerede olduğunu bilmeme
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Haritada belli bir yer sorma
Kie mi povas trovi ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Belli bir hizmet hakkında sorma
... la banĉambron?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
hizmet
... bankon/ŝanĝoficejon?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
hizmet
... hotelon?
...โรงแรม? (rong ram?)
hizmet
... benzinstacion?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
hizmet
... malsanulejon?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
hizmet
... apotekon?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
hizmet
... magazenon?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
hizmet
... supermarkton?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
hizmet
... bushaltejon?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
hizmet
... metroohaltejon?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
hizmet
... turistoficejon?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
hizmet
... monaŭtomaton?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
hizmet
Kiel mi iras al___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Belli bir yere yön sorma
... la urbocentron?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
belli bir yer
... la stacidomon?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
belli bir yer
... la aerhavenon?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
belli bir yer
... la policejon?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
belli bir yer
... la ambasadon de [lando]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
belli bir ülkenin konsolosluğu
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Belli bir yer için tavsiye isteme
... trinkejojn?
...บาร์? (...bar?)
yer
... kafejojn?
...คาเฟ่? (...cafe?)
yer
... restoraciojn?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
yer
... noktoklubojn?
...ผับ? (...pub?)
yer
... hotelojn?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
yer
... turismajn allogojn?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
yer
... historiajn lokojn?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
yer
... muzeojn?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
yer

Etrafı Dolaşma - Yönler

Turnu maldekstre.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Yön gösterme
Turnu dekstre.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Yön gösterme
Iru rekte.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Yön gösterme
Reiru.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Yön gösterme
Haltu.
หยุด (yhood)
Yön gösterme
Iru al la___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Yön gösterme
Iru post la____.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Yön gösterme
Serku la___.
ระวัง___ (rawang____.)
Yön gösterme
montsuben
ลงเขา (long kao)
Yön gösterme
supren
ขึ้นเขา (kuen kao)
Yön gösterme
vojkruciĝo
สี่แยก (see yak)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
trafiklumo
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
parko
จอดรถ (jord-rod)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası

Etrafı Dolaşma - Otobüs/Tren

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Bilet bilet gişesi sorma
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Belli bir yere bilet alma
... solan bileton ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
tek gidişlik bilet
... revenan bileton ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
gidiş-geliş bilet
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
birinci sınıf/ikinci sınıf için bilet
... tagbileton ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bütün gün kullanabileceğin bilet
... semajnobileton ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bütün hafta kullanabileceğin bilet
... monatbileton ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bir ay boyunca kullanabileceğin bilet
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Belli bir yere bilet fiyatı hakkında sorma
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Belli bir koltuğu ayırtma
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Otobüs yada trenin belli bir yere gidip gitmediğini sorma
Kiom longe por atingi __[loko]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Seyahat zamanı hakkında sorma
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
belli bir otobüs yada trenin ne zaman ayrıldığını sorma
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Kolduğun boş olup olmadığını sorma
Tio estas mia sidloko.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Bu koltukta önceden beri oturduğunu yada onu ayırttığını belirtme

Etrafı Dolaşma - İşaretler

malferma
เปิด (perd)
Bir dükkan açık
ferma
ปิด (pid)
Bir dükkan kapalı
eniro
ทางเข้า (tang kao)
Giriş işareti
eliro
ทางออก (tang-ork)
Çıkış işareti
puŝu
ผลัก (pluk)
Travel_Getting Around_Signs_6_desc
eltiru
ดึง (deung)
Travel_Getting Around_Signs_7_desc
viroj
ผู้ชาย (pu-chy)
Erkekler tualeti
virinoj
ผู้หญิง (pu-ying)
Kadınlar tualeti
Okupata
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Otel dolu/banyo dolu
neokupata
ว่าง (wang)
Otelde boş oda var/banyo boş

Etrafı Dolaşma - Taksi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksi şirketinin telefon numarasını sorma
Mi bezonas iri al __[loko]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Taksiciye nereye gitmek istediğini söyleme
Kiom por iri al __[loko]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Belli bir yere taksi ücretini sorma
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Sen getir götür işlerini hallederken taksiciye biraz beklemesini söyleme
Sekvu tiun aŭton!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Eğer gizli bir ajansan kullanılır

Etrafı Dolaşma - Araba kiralama

Kie mi povas lui aŭton?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Nereden bir araba kiralayabileceğini sorma
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ne tür bir araba kiralamak istediğini belirtme
...por unu tago/semajno.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Ne kadar süreliğine onu kiralamak istediğini belirtme
Mi volas plenan asekuron.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mümkün en geniş kapsamlı sigortayı alma
Mi ne bezonas asekuron.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Hiç sigorta istememe
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Arabayı geri getirmeden önce benzin deposunu doldurmalı mı diye sorma
Kie estas la proksima benzinstacio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
En yakın petrol istasyonunu nereden bulabileceğini sorma
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Araba kiralama sözleşmesine başka bir şoför daha eklemek isteme
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Bölgedeki hız limitini sorma
La benzinujo ne estas plena.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Arabanın yüzde yüz dolu olmadığından şikayet etme
La motoro faras strangan bruon.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Arabanın motorunda bir sorun olduğundan şikayet etme
La aŭto estas difektita.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Arabanın hasarlı olmasından şikayet etme