Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Dışarda yeme

Dışarda yeme - Girişte

_[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak istiyorum.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Rezervasyon yapma
_[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Masa sorma
Kredi kartı kabul ediyor musunuz?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Kredi kartıyla ödeyip ödeyemeyeceğini sorma
Vejeteryan yemekleriniz var mı?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Vejeteryan yemeklerinin olup olmadığını sorma
Helal yemekleriniz var mı?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma
Helal yemekleriniz var mı?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma
Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek istiyoruz.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Yemek yerken ya da yemekten sonra maç izlemek istiyosun

Dışarda yeme - Yemek siparişi verme

Menüyü görebilir miyim lütfen?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Menüyü görmek isteme
Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Sipariş vermeye hazır olduğunu garsona söyleme
Menüde neyi tavsiye edersiniz?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Garsona menüden birşey tavsiye edip edemeyeceğini sorma
Bir spesyaliteniz var mı?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Restoranın bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma
Yerli bir spesyaliteniz var mı?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Restoranın yerli bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma
Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Belli bir maddeye alerjin olduğunu haber vermek
Şeker hastalığım var. Bunda karbonhidrat ya da şeker var mı?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Şeker hastalığın olduğu için birşeyde şeker yada karbonhidrat olup olmadığını öğrenme
Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Garsonu bazı bakkaliyeleri yemediğine dair bilgilendirme
_[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
İştah açıcıları sipariş verme
İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
İştah açıcıları sipariş verme
salata
沙拉(shālā)
tabak
çorba
汤(tāng)
tabak
et
肉(ròu)
yiyecek
domuz eti
猪肉(zhūròu)
et türü
dana
牛肉(niúròu)
et türü
tavuk
鸡肉(jīròu)
et türü
Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Etinin nasıl hazırlanmasını istediğini garsona bilgi vermek
deniz ürünü
海鲜(hǎixiān)
yiyecek
balık
鱼(yú)
yiyecek
makarna
意大利面(yìdàlì miàn)
tabak
tuz
盐(yán)
Travel_Eating Out_Ordering food_21_desc
biber
胡椒(hújiāo)
Travel_Eating Out_Ordering food_22_desc
hardal
芥末(jièmò)
Travel_Eating Out_Ordering food_23_desc
ketçap
番茄酱(fānqié jiàng)
Travel_Eating Out_Ordering food_24_desc
ekmek
面包(miànbāo)
Travel_Eating Out_Ordering food_25_desc
tereyağı
黄油(huángyóu)
Travel_Eating Out_Ordering food_26_desc
Tekrar alabilir miyim lütfen?
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Tekrar almak isteme
Teşekkür ederim, bu kadarı yeter.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Garsondan yiyecek servis etmeyi veya bardağını daha fazla doldurmayı durdurmasını isteme
Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Tatlı sipariş vermek isteme
Biraz __ almak istiyorum lütfen.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Tatlı sipariş verme
dondurma
冰淇淋(bīngqílín)
tatlı
pasta
蛋糕(dàngāo)
tatlı
çikolata
巧克力(qiǎokèlì)
tatlı
çörek
饼干(bǐnggān)
tatlı
Afiyet olsun!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Keyifli bir yemek dileme

Dışarda yeme - İçecek siparişi verme

_[içecek]_ almak istiyorum lütfen.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
İçecek siparişi verme
bir maden suyu
带气的水(dài qì de shuǐ)
içecek
bir normal su
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
içecek
bir bira
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
içecek
bir şişe şarap
一瓶酒(yī píng jiǔ)
içecek
bir kahve
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
içecek
birçay
一杯茶(yībēi chá)
içecek
Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Alkol olup olmadığını sorma

Dışarda yeme - Ödeme

Ödeme yapmak istiyoruz lütfen.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Ödeme yapmak istediğini söyleme
Bölüşmek istiyoruz.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Herkezin kendi hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme
Ben herşeyi ödiycem.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Şirketteki herkesin hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme
Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet ediyorum.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Diğer kimseyi yemeğe davet edip hesabı ödeme
Üstü kalsın.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Garsona artan parayı bahşiş olarak almasını söylem
Yemek lezzetliydi!
太美味了!(tài měiwèile!)
Yemeği beğenme
Şefe övgülerimi iletin.
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Yemeği beğenme

Dışarda yeme - Şikayetler

Yemeğil soğuk.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Yemeğin çok soğuk olduğundan şikayet etme
Bu iyi pişmemiş.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Pişirme süresinin çok kısa olması
Bu fazla pişmiş.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Pişirme süresinin çok uzun olması
Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Servis edilen tabağın sipariş verdiğin tabak olmadığını belirtme
Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Şarabın mantarın kokusuyla bozulduğundan bahsetme
Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş verdik.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Sipariş edilen yiyeceğin bekleme süresi ile ilgili şikayet etme
Bu içecek soğuk değil.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
İçeceğin ılık olmasından şikayet etme
İçeceğimin tadı bir garip.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
İçeceğinin değişik bir tadının olduğunu belirtme
İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Buzsuz sipariş etmesine rağmen içeceğinin buzlu olmasına dikkat çekme
Bir tabak eksik.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Siparişinin tam olmadığına dikkat çekme
Bu temiz değil.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Tabak/çatal bıçak takımı /bardağının temiz olmadığına dikkat çekme

Dışarda yeme - Alerjiler

Bunda __ var mı?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Bir tabakta alerjinin olduğu bazı malzemelerin olup olmadığını sorma
Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Alerjinin olduğu bazı malzemeleri çıkartarak yemeği hazırlamanın mümkün olup olmadığını sorma
Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki olursa lütfen ilacı çantamdan bulun.
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Alerjinin olduğunun ve acil bir durumda ilacını vermelerini başkalarına bildirme
fındık/fıstık
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Yiyecek alerjisi
susam/ayçiçeği
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Yiyecek alerjisi
yumurta
鸡蛋(jīdàn)
Yiyecek alerjisi
deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Yiyecek alerjisi
un/buğday
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Yiyecek alerjisi
süt/laktoz/süt ürünleri
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Yiyecek alerjisi
gluten
面筋(miànjīn)
Yiyecek alerjisi
soy
豆类(dòu lèi)
Yiyecek alerjisi
kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Yiyecek alerjisi
mantar
蘑菇(mógū)
Yiyecek alerjisi
meyva/kiwi/hindistan cevizi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Yiyecek alerjisi
frenk soğanı/soğan/sarımsak
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Yiyecek alerjisi
alkol
酒精(jiǔjīng)
Yiyecek alerjisi