Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Dışarda yeme

Dışarda yeme - Girişte

Me gustaría reservar una mesa para _[número de personas]_ a las _[hora]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Rezervasyon yapma
Una mesa para _[número de personas]_, por favor.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Masa sorma
¿Aceptan tarjetas de crédito?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Kredi kartıyla ödeyip ödeyemeyeceğini sorma
¿Tienen comida vegetariana?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Vejeteryan yemeklerinin olup olmadığını sorma
¿Tienen platillos kosher?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma
¿Tienen alimentos halal?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma
¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el partido _______.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Yemek yerken ya da yemekten sonra maç izlemek istiyosun

Dışarda yeme - Yemek siparişi verme

¿Puedo ver el menú?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Menüyü görmek isteme
Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Sipariş vermeye hazır olduğunu garsona söyleme
¿Qué nos puede recomendar?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Garsona menüden birşey tavsiye edip edemeyeceğini sorma
¿Cuál es la especialidad de la casa?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Restoranın bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma
¿Tienen alguna especialidad local?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Restoranın yerli bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma
Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo contiene _________?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Belli bir maddeye alerjin olduğunu haber vermek
Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o carbohidratos?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Şeker hastalığın olduğu için birşeyde şeker yada karbonhidrat olup olmadığını öğrenme
No como________. ¿Este platillo contiene algo de __________?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Garsonu bazı bakkaliyeleri yemediğine dair bilgilendirme
Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
İştah açıcıları sipariş verme
Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
İştah açıcıları sipariş verme
ensalada
沙拉(shālā)
tabak
sopa
汤(tāng)
tabak
carne
肉(ròu)
yiyecek
carne de cerdo
猪肉(zhūròu)
et türü
carne de res
牛肉(niúròu)
et türü
pollo
鸡肉(jīròu)
et türü
Quisiera mi carne casi cruda/término medio/bien cocida
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Etinin nasıl hazırlanmasını istediğini garsona bilgi vermek
mariscos
海鲜(hǎixiān)
yiyecek
pescado
鱼(yú)
yiyecek
pasta
意大利面(yìdàlì miàn)
tabak
sal
盐(yán)
Travel_Eating Out_Ordering food_21_desc
pimienta
胡椒(hújiāo)
Travel_Eating Out_Ordering food_22_desc
mostaza
芥末(jièmò)
Travel_Eating Out_Ordering food_23_desc
catsup
番茄酱(fānqié jiàng)
Travel_Eating Out_Ordering food_24_desc
pan
面包(miànbāo)
Travel_Eating Out_Ordering food_25_desc
mantequilla
黄油(huángyóu)
Travel_Eating Out_Ordering food_26_desc
¡Quisiera una más por favor!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Tekrar almak isteme
Es suficiente, gracias.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Garsondan yiyecek servis etmeyi veya bardağını daha fazla doldurmayı durdurmasını isteme
Nos gustaría ordenar un postre.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Tatlı sipariş vermek isteme
Quisiera un/una ___, por favor.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Tatlı sipariş verme
helado
冰淇淋(bīngqílín)
tatlı
pastel/torta
蛋糕(dàngāo)
tatlı
chocolate
巧克力(qiǎokèlì)
tatlı
galletas
饼干(bǐnggān)
tatlı
¡Provecho!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Keyifli bir yemek dileme

Dışarda yeme - İçecek siparişi verme

Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
İçecek siparişi verme
agua mineral
带气的水(dài qì de shuǐ)
içecek
agua simple
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
içecek
una cerveza
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
içecek
una botella de vino
一瓶酒(yī píng jiǔ)
içecek
un café
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
içecek
un té
一杯茶(yībēi chá)
içecek
No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Alkol olup olmadığını sorma

Dışarda yeme - Ödeme

Nos gustaría pagar la cuenta.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Ödeme yapmak istediğini söyleme
Nos gustaría dividir la cuenta.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Herkezin kendi hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme
Yo pago todo.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Şirketteki herkesin hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme
Te invito a comer/cenar.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Diğer kimseyi yemeğe davet edip hesabı ödeme
Quédese con el cambio.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Garsona artan parayı bahşiş olarak almasını söylem
¡La comida estuvo deliciosa!
太美味了!(tài měiwèile!)
Yemeği beğenme
¡Mis felicitaciones al chef!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Yemeği beğenme

Dışarda yeme - Şikayetler

Mi comida está fría.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Yemeğin çok soğuk olduğundan şikayet etme
Esto no está bien cocido.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Pişirme süresinin çok kısa olması
Esto está demasiado cocido/a.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Pişirme süresinin çok uzun olması
Yo no ordené esto, yo pedí____.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Servis edilen tabağın sipariş verdiğin tabak olmadığını belirtme
Éste vino ya ha sido descorchado.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Şarabın mantarın kokusuyla bozulduğundan bahsetme
Ordenamos hace más de media hora.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Sipariş edilen yiyeceğin bekleme süresi ile ilgili şikayet etme
La bebida no está fría.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
İçeceğin ılık olmasından şikayet etme
Mi bebida sabe raro.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
İçeceğinin değişik bir tadının olduğunu belirtme
Ordené mi bebida sin hielo.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Buzsuz sipariş etmesine rağmen içeceğinin buzlu olmasına dikkat çekme
Hace falta un platillo.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Siparişinin tam olmadığına dikkat çekme
Ésto no está limpio.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Tabak/çatal bıçak takımı /bardağının temiz olmadığına dikkat çekme

Dışarda yeme - Alerjiler

¿Èste platillo contiene________?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Bir tabakta alerjinin olduğu bazı malzemelerin olup olmadığını sorma
¿Podrían preparar el platillo sin _____?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Alerjinin olduğu bazı malzemeleri çıkartarak yemeği hazırlamanın mümkün olup olmadığını sorma
Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis medicinas se encuentran en mi bolsa/bolsillo.
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Alerjinin olduğunun ve acil bir durumda ilacını vermelerini başkalarına bildirme
nueces/cacahuates
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Yiyecek alerjisi
semillas de girasol/ajonjolí
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Yiyecek alerjisi
huevo
鸡蛋(jīdàn)
Yiyecek alerjisi
mariscos/pescado/camarones
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Yiyecek alerjisi
harina/trigo
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Yiyecek alerjisi
leche/lácteos
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Yiyecek alerjisi
gluten
面筋(miànjīn)
Yiyecek alerjisi
soya
豆类(dòu lèi)
Yiyecek alerjisi
leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Yiyecek alerjisi
hongos
蘑菇(mógū)
Yiyecek alerjisi
fruta/kiwi/coco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Yiyecek alerjisi
cebollín/cebollas/ajo
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Yiyecek alerjisi
alcohol
酒精(jiǔjīng)
Yiyecek alerjisi