Tayca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Dışarda yeme

Dışarda yeme - Girişte

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Rezervasyon yapma
A table for _[number of people]_, please.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Masa sorma
Do you accept credit cards?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Kredi kartıyla ödeyip ödeyemeyeceğini sorma
Do you offer vegetarian food?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Vejeteryan yemeklerinin olup olmadığını sorma
Do you offer kosher food?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma
Do you offer halal food?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Yemek yerken ya da yemekten sonra maç izlemek istiyosun

Dışarda yeme - Yemek siparişi verme

May I see the menu, please?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Menüyü görmek isteme
Excuse me. We would like to order, please.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Sipariş vermeye hazır olduğunu garsona söyleme
What can you recommend on the menu?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Garsona menüden birşey tavsiye edip edemeyeceğini sorma
Is there a house specialty?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Restoranın bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma
Is there a local specialty?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Restoranın yerli bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma
I am allergic to ____. Does this contain ____?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Belli bir maddeye alerjin olduğunu haber vermek
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Şeker hastalığın olduğu için birşeyde şeker yada karbonhidrat olup olmadığını öğrenme
I don't eat ____. Is there ___ in this?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Garsonu bazı bakkaliyeleri yemediğine dair bilgilendirme
I would like to order _[dish]_, please.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
İştah açıcıları sipariş verme
We would like to order appetizers, please.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
İştah açıcıları sipariş verme
salad
สลัด (salad)
tabak
soup
ซุป (soup)
tabak
meat
เนื้อ (nuer)
yiyecek
pork
หมู (mhoo)
et türü
beef
เนื้อวัว (nuer wua)
et türü
chicken
ไก่ (kai)
et türü
I would like my meat rare/medium/well done.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Etinin nasıl hazırlanmasını istediğini garsona bilgi vermek
seafood
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
yiyecek
fish
ปลา (pla)
yiyecek
pasta
พาสต้า (pasta)
tabak
salt
เกลือ (kluer)
Travel_Eating Out_Ordering food_21_desc
pepper
พริกไทย (prik tai)
Travel_Eating Out_Ordering food_22_desc
mustard
มัสตาร์ด (mustard)
Travel_Eating Out_Ordering food_23_desc
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
Travel_Eating Out_Ordering food_24_desc
bread
ขนมปัง (ka nom pung)
Travel_Eating Out_Ordering food_25_desc
butter
เนย (noey)
Travel_Eating Out_Ordering food_26_desc
I would like a refill, please!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Tekrar almak isteme
Thank you, that's enough.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Garsondan yiyecek servis etmeyi veya bardağını daha fazla doldurmayı durdurmasını isteme
We would like to order some dessert, please.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Tatlı sipariş vermek isteme
I would like to have ___, please.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Tatlı sipariş verme
ice cream
ไอศกรีม (I-tim)
tatlı
cake
ขนมเค้ก (cake)
tatlı
chocolate
ช็อกโกแลต (chocolate)
tatlı
cookies
คุ้กกี้ (cookie)
tatlı
Enjoy your meal!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Keyifli bir yemek dileme

Dışarda yeme - İçecek siparişi verme

I would like to have _[beverage]_, please.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
İçecek siparişi verme
a sparkling water
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
içecek
a still water
น้ำเปล่า (nam plao)
içecek
a beer
เบียร์ (beer)
içecek
a bottle of wine
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
içecek
a coffee
กาแฟ (ka-fae)
içecek
a tea
น้ำชา (nam cha)
içecek
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Alkol olup olmadığını sorma

Dışarda yeme - Ödeme

We would like to pay, please.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Ödeme yapmak istediğini söyleme
We would like to pay separately.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Herkezin kendi hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme
I will pay for everything.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Şirketteki herkesin hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme
I am treating you to lunch/dinner.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Diğer kimseyi yemeğe davet edip hesabı ödeme
Keep the change.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Garsona artan parayı bahşiş olarak almasını söylem
The food was delicious!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Yemeği beğenme
Give my compliments to the chef!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Yemeği beğenme

Dışarda yeme - Şikayetler

My food is cold.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Yemeğin çok soğuk olduğundan şikayet etme
This is not properly cooked.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
Pişirme süresinin çok kısa olması
This is overcooked.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
Pişirme süresinin çok uzun olması
I did not order this, I ordered ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Servis edilen tabağın sipariş verdiğin tabak olmadığını belirtme
This wine has corked.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Şarabın mantarın kokusuyla bozulduğundan bahsetme
We ordered more than thirty minutes ago.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Sipariş edilen yiyeceğin bekleme süresi ile ilgili şikayet etme
This drink is not cold.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
İçeceğin ılık olmasından şikayet etme
My drink tastes strange.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
İçeceğinin değişik bir tadının olduğunu belirtme
I ordered my drink without ice.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Buzsuz sipariş etmesine rağmen içeceğinin buzlu olmasına dikkat çekme
There's one dish missing.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Siparişinin tam olmadığına dikkat çekme
This is not clean.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Tabak/çatal bıçak takımı /bardağının temiz olmadığına dikkat çekme

Dışarda yeme - Alerjiler

Is/are there___in this?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Bir tabakta alerjinin olduğu bazı malzemelerin olup olmadığını sorma
Could you please prepare the dish without ____?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Alerjinin olduğu bazı malzemeleri çıkartarak yemeği hazırlamanın mümkün olup olmadığını sorma
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Alerjinin olduğunun ve acil bir durumda ilacını vermelerini başkalarına bildirme
nuts/peanuts
ถั่ว (tua)
Yiyecek alerjisi
sesame seeds/sunflower seeds
เมล็ดงา (ma-led nga)
Yiyecek alerjisi
egg
ไข่ไก่ (kai-gai)
Yiyecek alerjisi
seafood/fish/shellfish/shrimps
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Yiyecek alerjisi
flour/wheat
แป้ง (pang)
Yiyecek alerjisi
milk/lactose/dairy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Yiyecek alerjisi
gluten
กลูเตน (gluten)
Yiyecek alerjisi
soy
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Yiyecek alerjisi
leguminous plants/beans/peas/corn
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Yiyecek alerjisi
mushrooms
เห็ด (hed)
Yiyecek alerjisi
fruit/kiwi/coconut
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Yiyecek alerjisi
chives/onions/garlic
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Yiyecek alerjisi
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Yiyecek alerjisi