Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Dışarda yeme

Dışarda yeme - Girişte

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Rezervasyon yapma
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Masa sorma
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Kredi kartıyla ödeyip ödeyemeyeceğini sorma
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Vejeteryan yemeklerinin olup olmadığını sorma
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Yemek yerken ya da yemekten sonra maç izlemek istiyosun

Dışarda yeme - Yemek siparişi verme

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Menüyü görmek isteme
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Sipariş vermeye hazır olduğunu garsona söyleme
Kion vi rekomendas sur la menuo?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Garsona menüden birşey tavsiye edip edemeyeceğini sorma
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Restoranın bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma
Ĉu estas loka fako?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Restoranın yerli bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Belli bir maddeye alerjin olduğunu haber vermek
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Şeker hastalığın olduğu için birşeyde şeker yada karbonhidrat olup olmadığını öğrenme
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Garsonu bazı bakkaliyeleri yemediğine dair bilgilendirme
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
İştah açıcıları sipariş verme
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
İştah açıcıları sipariş verme
salaton
沙拉(shālā)
tabak
supon
汤(tāng)
tabak
karnon
肉(ròu)
yiyecek
porkaĵon
猪肉(zhūròu)
et türü
bovaĵon
牛肉(niúròu)
et türü
kokidon
鸡肉(jīròu)
et türü
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Etinin nasıl hazırlanmasını istediğini garsona bilgi vermek
marmanĝaĵon
海鲜(hǎixiān)
yiyecek
fiŝon
鱼(yú)
yiyecek
pastaĵon
意大利面(yìdàlì miàn)
tabak
salon
盐(yán)
Travel_Eating Out_Ordering food_21_desc
pipron
胡椒(hújiāo)
Travel_Eating Out_Ordering food_22_desc
mustardon
芥末(jièmò)
Travel_Eating Out_Ordering food_23_desc
keĉupon
番茄酱(fānqié jiàng)
Travel_Eating Out_Ordering food_24_desc
panon
面包(miànbāo)
Travel_Eating Out_Ordering food_25_desc
buteron
黄油(huángyóu)
Travel_Eating Out_Ordering food_26_desc
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Tekrar almak isteme
Dankon, tio sufiĉas.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Garsondan yiyecek servis etmeyi veya bardağını daha fazla doldurmayı durdurmasını isteme
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Tatlı sipariş vermek isteme
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Tatlı sipariş verme
gelaton
冰淇淋(bīngqílín)
tatlı
kukon
蛋糕(dàngāo)
tatlı
ĉokoladon
巧克力(qiǎokèlì)
tatlı
keksojn
饼干(bǐnggān)
tatlı
Ĝuu vian manĝon!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Keyifli bir yemek dileme

Dışarda yeme - İçecek siparişi verme

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
İçecek siparişi verme
karbonatan akvon
带气的水(dài qì de shuǐ)
içecek
akvon sen gaso
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
içecek
bieron
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
içecek
botelon da vino
一瓶酒(yī píng jiǔ)
içecek
kafon
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
içecek
teon
一杯茶(yībēi chá)
içecek
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Alkol olup olmadığını sorma

Dışarda yeme - Ödeme

Ni volus pagi, bonvolu.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Ödeme yapmak istediğini söyleme
Ni ŝatus pagi aparte.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Herkezin kendi hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme
Mi pagos ĉion.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Şirketteki herkesin hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Diğer kimseyi yemeğe davet edip hesabı ödeme
Konservu la moneton.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Garsona artan parayı bahşiş olarak almasını söylem
La manĝaĵo estis bongusta!
太美味了!(tài měiwèile!)
Yemeği beğenme
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Yemeği beğenme

Dışarda yeme - Şikayetler

Mia manĝo estas malvarma.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Yemeğin çok soğuk olduğundan şikayet etme
Tiu ne estas konvene kuirita.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Pişirme süresinin çok kısa olması
Tiu estas tro kuirita.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Pişirme süresinin çok uzun olması
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Servis edilen tabağın sipariş verdiğin tabak olmadığını belirtme
Tiu vino estas korkita.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Şarabın mantarın kokusuyla bozulduğundan bahsetme
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Sipariş edilen yiyeceğin bekleme süresi ile ilgili şikayet etme
Tiu trinkaĵo estas varma.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
İçeceğin ılık olmasından şikayet etme
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
İçeceğinin değişik bir tadının olduğunu belirtme
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Buzsuz sipariş etmesine rağmen içeceğinin buzlu olmasına dikkat çekme
Unu pladon mankas.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Siparişinin tam olmadığına dikkat çekme
Tiu ne estas pura.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Tabak/çatal bıçak takımı /bardağının temiz olmadığına dikkat çekme

Dışarda yeme - Alerjiler

Ĉu estas ___ en ĉi?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Bir tabakta alerjinin olduğu bazı malzemelerin olup olmadığını sorma
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Alerjinin olduğu bazı malzemeleri çıkartarak yemeği hazırlamanın mümkün olup olmadığını sorma
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Alerjinin olduğunun ve acil bir durumda ilacını vermelerini başkalarına bildirme
nuksoj/arakidoj
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Yiyecek alerjisi
sezamosemoj/sunfloro
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Yiyecek alerjisi
ovo
鸡蛋(jīdàn)
Yiyecek alerjisi
mariskoj/fiŝo/salikokoj
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Yiyecek alerjisi
faruno/greno
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Yiyecek alerjisi
lakto/laktozo/laktejo
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Yiyecek alerjisi
gluteno
面筋(miànjīn)
Yiyecek alerjisi
sojo
豆类(dòu lèi)
Yiyecek alerjisi
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Yiyecek alerjisi
fungoj
蘑菇(mógū)
Yiyecek alerjisi
fruktoj/kivo/kokoso
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Yiyecek alerjisi
cebolletaoj/cepoj/ajlo
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Yiyecek alerjisi
alkoholo
酒精(jiǔjīng)
Yiyecek alerjisi