İspanyolca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Dışarda yeme

Dışarda yeme - Girişte

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Me gustaría reservar una mesa para _[número de personas]_ a las _[hora]_.
Rezervasyon yapma
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Una mesa para _[número de personas]_, por favor.
Masa sorma
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
¿Aceptan tarjetas de crédito?
Kredi kartıyla ödeyip ödeyemeyeceğini sorma
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
¿Tienen comida vegetariana?
Vejeteryan yemeklerinin olup olmadığını sorma
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
¿Tienen platillos kosher?
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
¿Tienen alimentos halal?
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el partido _______.
Yemek yerken ya da yemekten sonra maç izlemek istiyosun

Dışarda yeme - Yemek siparişi verme

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
¿Puedo ver el menú?
Menüyü görmek isteme
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor.
Sipariş vermeye hazır olduğunu garsona söyleme
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
¿Qué nos puede recomendar?
Garsona menüden birşey tavsiye edip edemeyeceğini sorma
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
¿Cuál es la especialidad de la casa?
Restoranın bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
¿Tienen alguna especialidad local?
Restoranın yerli bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo contiene _________?
Belli bir maddeye alerjin olduğunu haber vermek
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o carbohidratos?
Şeker hastalığın olduğu için birşeyde şeker yada karbonhidrat olup olmadığını öğrenme
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
No como________. ¿Este platillo contiene algo de __________?
Garsonu bazı bakkaliyeleri yemediğine dair bilgilendirme
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor.
İştah açıcıları sipariş verme
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor.
İştah açıcıları sipariş verme
沙拉(shālā)
ensalada
tabak
汤(tāng)
sopa
tabak
肉(ròu)
carne
yiyecek
猪肉(zhūròu)
carne de cerdo
et türü
牛肉(niúròu)
carne de res
et türü
鸡肉(jīròu)
pollo
et türü
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Quisiera mi carne casi cruda/término medio/bien cocida
Etinin nasıl hazırlanmasını istediğini garsona bilgi vermek
海鲜(hǎixiān)
mariscos
yiyecek
鱼(yú)
pescado
yiyecek
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
tabak
盐(yán)
sal
Travel_Eating Out_Ordering food_21_desc
胡椒(hújiāo)
pimienta
Travel_Eating Out_Ordering food_22_desc
芥末(jièmò)
mostaza
Travel_Eating Out_Ordering food_23_desc
番茄酱(fānqié jiàng)
catsup
Travel_Eating Out_Ordering food_24_desc
面包(miànbāo)
pan
Travel_Eating Out_Ordering food_25_desc
黄油(huángyóu)
mantequilla
Travel_Eating Out_Ordering food_26_desc
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
¡Quisiera una más por favor!
Tekrar almak isteme
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Es suficiente, gracias.
Garsondan yiyecek servis etmeyi veya bardağını daha fazla doldurmayı durdurmasını isteme
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Nos gustaría ordenar un postre.
Tatlı sipariş vermek isteme
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Quisiera un/una ___, por favor.
Tatlı sipariş verme
冰淇淋(bīngqílín)
helado
tatlı
蛋糕(dàngāo)
pastel/torta
tatlı
巧克力(qiǎokèlì)
chocolate
tatlı
饼干(bǐnggān)
galletas
tatlı
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
¡Provecho!
Keyifli bir yemek dileme

Dışarda yeme - İçecek siparişi verme

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor.
İçecek siparişi verme
带气的水(dài qì de shuǐ)
agua mineral
içecek
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
agua simple
içecek
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
una cerveza
içecek
一瓶酒(yī píng jiǔ)
una botella de vino
içecek
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
un café
içecek
一杯茶(yībēi chá)
un té
içecek
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida?
Alkol olup olmadığını sorma

Dışarda yeme - Ödeme

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Nos gustaría pagar la cuenta.
Ödeme yapmak istediğini söyleme
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Nos gustaría dividir la cuenta.
Herkezin kendi hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Yo pago todo.
Şirketteki herkesin hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Te invito a comer/cenar.
Diğer kimseyi yemeğe davet edip hesabı ödeme
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Quédese con el cambio.
Garsona artan parayı bahşiş olarak almasını söylem
太美味了!(tài měiwèile!)
¡La comida estuvo deliciosa!
Yemeği beğenme
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
¡Mis felicitaciones al chef!
Yemeği beğenme

Dışarda yeme - Şikayetler

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mi comida está fría.
Yemeğin çok soğuk olduğundan şikayet etme
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Esto no está bien cocido.
Pişirme süresinin çok kısa olması
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Esto está demasiado cocido/a.
Pişirme süresinin çok uzun olması
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Yo no ordené esto, yo pedí____.
Servis edilen tabağın sipariş verdiğin tabak olmadığını belirtme
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Éste vino ya ha sido descorchado.
Şarabın mantarın kokusuyla bozulduğundan bahsetme
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Ordenamos hace más de media hora.
Sipariş edilen yiyeceğin bekleme süresi ile ilgili şikayet etme
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
La bebida no está fría.
İçeceğin ılık olmasından şikayet etme
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Mi bebida sabe raro.
İçeceğinin değişik bir tadının olduğunu belirtme
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Ordené mi bebida sin hielo.
Buzsuz sipariş etmesine rağmen içeceğinin buzlu olmasına dikkat çekme
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Hace falta un platillo.
Siparişinin tam olmadığına dikkat çekme
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Ésto no está limpio.
Tabak/çatal bıçak takımı /bardağının temiz olmadığına dikkat çekme

Dışarda yeme - Alerjiler

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
¿Èste platillo contiene________?
Bir tabakta alerjinin olduğu bazı malzemelerin olup olmadığını sorma
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
¿Podrían preparar el platillo sin _____?
Alerjinin olduğu bazı malzemeleri çıkartarak yemeği hazırlamanın mümkün olup olmadığını sorma
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis medicinas se encuentran en mi bolsa/bolsillo.
Alerjinin olduğunun ve acil bir durumda ilacını vermelerini başkalarına bildirme
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nueces/cacahuates
Yiyecek alerjisi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
semillas de girasol/ajonjolí
Yiyecek alerjisi
鸡蛋(jīdàn)
huevo
Yiyecek alerjisi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
mariscos/pescado/camarones
Yiyecek alerjisi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
harina/trigo
Yiyecek alerjisi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
leche/lácteos
Yiyecek alerjisi
面筋(miànjīn)
gluten
Yiyecek alerjisi
豆类(dòu lèi)
soya
Yiyecek alerjisi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
Yiyecek alerjisi
蘑菇(mógū)
hongos
Yiyecek alerjisi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruta/kiwi/coco
Yiyecek alerjisi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
cebollín/cebollas/ajo
Yiyecek alerjisi
酒精(jiǔjīng)
alcohol
Yiyecek alerjisi