Esperanto | Cümle Kalıpları - Seyahat | Dışarda yeme

Dışarda yeme - Girişte

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Rezervasyon yapma
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Masa sorma
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Kredi kartıyla ödeyip ödeyemeyeceğini sorma
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Vejeteryan yemeklerinin olup olmadığını sorma
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Yemek yerken ya da yemekten sonra maç izlemek istiyosun

Dışarda yeme - Yemek siparişi verme

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Menüyü görmek isteme
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Sipariş vermeye hazır olduğunu garsona söyleme
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Garsona menüden birşey tavsiye edip edemeyeceğini sorma
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Restoranın bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Ĉu estas loka fako?
Restoranın yerli bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Belli bir maddeye alerjin olduğunu haber vermek
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Şeker hastalığın olduğu için birşeyde şeker yada karbonhidrat olup olmadığını öğrenme
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Garsonu bazı bakkaliyeleri yemediğine dair bilgilendirme
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
İştah açıcıları sipariş verme
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
İştah açıcıları sipariş verme
沙拉(shālā)
salaton
tabak
汤(tāng)
supon
tabak
肉(ròu)
karnon
yiyecek
猪肉(zhūròu)
porkaĵon
et türü
牛肉(niúròu)
bovaĵon
et türü
鸡肉(jīròu)
kokidon
et türü
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Etinin nasıl hazırlanmasını istediğini garsona bilgi vermek
海鲜(hǎixiān)
marmanĝaĵon
yiyecek
鱼(yú)
fiŝon
yiyecek
意大利面(yìdàlì miàn)
pastaĵon
tabak
盐(yán)
salon
Travel_Eating Out_Ordering food_21_desc
胡椒(hújiāo)
pipron
Travel_Eating Out_Ordering food_22_desc
芥末(jièmò)
mustardon
Travel_Eating Out_Ordering food_23_desc
番茄酱(fānqié jiàng)
keĉupon
Travel_Eating Out_Ordering food_24_desc
面包(miànbāo)
panon
Travel_Eating Out_Ordering food_25_desc
黄油(huángyóu)
buteron
Travel_Eating Out_Ordering food_26_desc
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Tekrar almak isteme
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Dankon, tio sufiĉas.
Garsondan yiyecek servis etmeyi veya bardağını daha fazla doldurmayı durdurmasını isteme
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Tatlı sipariş vermek isteme
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Tatlı sipariş verme
冰淇淋(bīngqílín)
gelaton
tatlı
蛋糕(dàngāo)
kukon
tatlı
巧克力(qiǎokèlì)
ĉokoladon
tatlı
饼干(bǐnggān)
keksojn
tatlı
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Ĝuu vian manĝon!
Keyifli bir yemek dileme

Dışarda yeme - İçecek siparişi verme

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
İçecek siparişi verme
带气的水(dài qì de shuǐ)
karbonatan akvon
içecek
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
akvon sen gaso
içecek
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
bieron
içecek
一瓶酒(yī píng jiǔ)
botelon da vino
içecek
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
kafon
içecek
一杯茶(yībēi chá)
teon
içecek
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Alkol olup olmadığını sorma

Dışarda yeme - Ödeme

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Ni volus pagi, bonvolu.
Ödeme yapmak istediğini söyleme
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Ni ŝatus pagi aparte.
Herkezin kendi hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Mi pagos ĉion.
Şirketteki herkesin hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Diğer kimseyi yemeğe davet edip hesabı ödeme
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Konservu la moneton.
Garsona artan parayı bahşiş olarak almasını söylem
太美味了!(tài měiwèile!)
La manĝaĵo estis bongusta!
Yemeği beğenme
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Yemeği beğenme

Dışarda yeme - Şikayetler

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mia manĝo estas malvarma.
Yemeğin çok soğuk olduğundan şikayet etme
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Tiu ne estas konvene kuirita.
Pişirme süresinin çok kısa olması
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Tiu estas tro kuirita.
Pişirme süresinin çok uzun olması
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Servis edilen tabağın sipariş verdiğin tabak olmadığını belirtme
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Tiu vino estas korkita.
Şarabın mantarın kokusuyla bozulduğundan bahsetme
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Sipariş edilen yiyeceğin bekleme süresi ile ilgili şikayet etme
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Tiu trinkaĵo estas varma.
İçeceğin ılık olmasından şikayet etme
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
İçeceğinin değişik bir tadının olduğunu belirtme
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Buzsuz sipariş etmesine rağmen içeceğinin buzlu olmasına dikkat çekme
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Unu pladon mankas.
Siparişinin tam olmadığına dikkat çekme
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Tiu ne estas pura.
Tabak/çatal bıçak takımı /bardağının temiz olmadığına dikkat çekme

Dışarda yeme - Alerjiler

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Ĉu estas ___ en ĉi?
Bir tabakta alerjinin olduğu bazı malzemelerin olup olmadığını sorma
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Alerjinin olduğu bazı malzemeleri çıkartarak yemeği hazırlamanın mümkün olup olmadığını sorma
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Alerjinin olduğunun ve acil bir durumda ilacını vermelerini başkalarına bildirme
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nuksoj/arakidoj
Yiyecek alerjisi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sezamosemoj/sunfloro
Yiyecek alerjisi
鸡蛋(jīdàn)
ovo
Yiyecek alerjisi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
mariskoj/fiŝo/salikokoj
Yiyecek alerjisi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
faruno/greno
Yiyecek alerjisi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
lakto/laktozo/laktejo
Yiyecek alerjisi
面筋(miànjīn)
gluteno
Yiyecek alerjisi
豆类(dòu lèi)
sojo
Yiyecek alerjisi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Yiyecek alerjisi
蘑菇(mógū)
fungoj
Yiyecek alerjisi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruktoj/kivo/kokoso
Yiyecek alerjisi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
cebolletaoj/cepoj/ajlo
Yiyecek alerjisi
酒精(jiǔjīng)
alkoholo
Yiyecek alerjisi