Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Buluşma

Buluşma - Sohbet

一緒にいてもいいですか?
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Birinin masasına oturup oturamayacağını yada barda onun yanında durup duramayacağını sorma
何を飲みますか?
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Bir kimseyi bir içkiye davet edip edemeyeceğini sorma
よくここに来ますか?
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Kısa konuşma
お仕事は何をしていますか?
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Kısa konuşma
ダンスしませんか?
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Birine seninle dans etmek isteyip istemediğini sorma
外に行って新鮮な空気を吸いませんか?
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Birine seninle dışarı çıkmak isteyip istemediğini sorma
他のパーティーに行きたいですか?
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Birinden seninle başka bir yere gelmesini isteme
ここから出よう!
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Birinden seninle birlikte oradan ayrılmasını ve başka bir yere gitmesini isteme
あなたの家か私の家?
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Birine geceyi nerede geçirmek istediğini sorma
私の家で映画を見ませんか?
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Birini senin evinde film izlemeye davet etme
今夜の予定はありますか?
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Dolaylı yoldan buluşma teklif etme
いつか私とランチ/ディナーをしませんか?
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Buluşma teklif etme
コーヒーを飲みにいきませか?
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Birbirini daha iyi tanımak için birlikte zaman harcamak isteme
家まで送ってもいいですか?
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Geceyi bitirmemeye çalışma
また会いませんか?
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Başka bir buluşma isteme
素敵な時間をありがとう!おやすみ!
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Geceyi bitirmenin kibar yolu
中に入ってコーヒーをでも飲みませんか?
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Birini evine davet etme

Buluşma - İltifat etme

あなたはとても美しい!
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Birinin görünüşüne iltifat etme
あなたはおもしろい!
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Birinin mizah anlayışına iltifat etme
あなたの瞳はとてもきれいです!
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Birinin gözlerine iltifat etme
あなたはとても優れたダンサーだ!
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Birinin dans kabiliyetine iltifat etme
そのドレス/トップ、すごく似合っているよ!
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Birinin moda anlayışına/tasarımına iltifat etme
あなたのことをずっと考えていたよ!
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Karşındaki kişiden çok hoşlandığını gösterme
あなたとお話ができうれしかったです!
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Konuşmanın sonunda iltifat etme

Buluşma - Hayır deme

あまり興味がありません
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Reddetmenin kibar bir yolu
放っておいて
别烦我。(bié fán wǒ.)
Reddetmenin direk yolu
消えうせろ!
滚!(gǔn!)
Reddetmenin kaba bir yolu
触らないで!
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Karşındaki kişi fiziksel olarak sana yaklaşınca hayır deme
私から手を離して!
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Karşındaki kişi elleriyle sana dokununca hayır deme