Fransızca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copiază
Copier
Travel_Computer_Home_1_desc
Taie
Couper
Travel_Computer_Home_2_desc
Lipește
Coller
Travel_Computer_Home_3_desc
Îngroșat
Gras
Travel_Computer_Home_4_desc
Aldin
Italique
Travel_Computer_Home_5_desc
Subliniat
Souligné
Travel_Computer_Home_6_desc
Font
Police
Travel_Computer_Home_7_desc
Mărime font
Taille de police
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtrează
Filtrer
Travel_Computer_Home_9_desc
Ordonează de la A la Z
Trier de A à Z
Travel_Computer_Home_10_desc
Celulă
Cellule
Travel_Computer_Home_11_desc
Copiază formatul
Copier le format
Travel_Computer_Home_12_desc
Umple
Remplissage
Travel_Computer_Home_13_desc
Margini
Bordures
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nou
Nouveau
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Deschide
Ouvrir
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Salvează
Enregistrer
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Salvează ca
Enregistrer sous
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Listează
Imprimer
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Anulează
Annuler
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Restaurează
Restauration
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Inserează
Insérer
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Șterge
Supprimer
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Redenumește
Renommer
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Înlocuiește
Remplacer
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Închide
Fermer
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Anulează
Annuler
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Rând
Ligne
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Coloană
Colonne
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Vizualizează înainte de listare
Aperçu avant impression
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Micșorează
Réduire
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restaurează
Restaurer
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tabel
Tableau
Travel_Computer_Insert_1_desc
Imagine
Image
Travel_Computer_Insert_2_desc
Grafic
Graphique
Travel_Computer_Insert_3_desc
Casetă de text
Zone de texte
Travel_Computer_Insert_4_desc
Antet și subsol
En-tête et pied de page
Travel_Computer_Insert_5_desc
Formă
Forme
Travel_Computer_Insert_6_desc
Întrerupere de pagină
Saut de page
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Filă
Onglet
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Margini
Marges
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Definește aria de listat
Définir la zone d'impression
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Inserează notă de subsol
Insérer note de bas de page
Travel_Computer_References_1_desc
Inserează index
Insérer index
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Ortografie și gramatică
Orthographe & grammaire
Travel_Computer_Review_1_desc
Setează limba
Définir la langue
Travel_Computer_Review_2_desc
Traduce
Traduire
Travel_Computer_Review_3_desc
Numără cuvinte
Statistiques
Travel_Computer_Review_4_desc
Baloane
Bulles
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Riglă
Règle
Travel_Computer_View_1_desc