İngilizce | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Kopiuj
Copy
Travel_Computer_Home_1_desc
Wytnij
Cut
Travel_Computer_Home_2_desc
Wklej
Paste
Travel_Computer_Home_3_desc
Pogrubienie
Bold
Travel_Computer_Home_4_desc
Kursywa
Italic
Travel_Computer_Home_5_desc
Podkreślenie
Underline
Travel_Computer_Home_6_desc
Czcionka
Font
Travel_Computer_Home_7_desc
Rozmiar czcionki
Font Size
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtr
Filter
Travel_Computer_Home_9_desc
Sortuj od A do Z
Sort A to Z
Travel_Computer_Home_10_desc
Komórka
Cell
Travel_Computer_Home_11_desc
Malarz formatów
Format Painter
Travel_Computer_Home_12_desc
Wypełnienie
Fill
Travel_Computer_Home_13_desc
Obramowanie
Borders
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nowy
New
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Otwórz
Open
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Zapisz
Save
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Zapisz jako
Save as
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Drukuj
Print
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Cofnij
Undo
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Ponów
Redo
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Wstaw
Insert
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Usuń
Delete
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Zmień nazwę
Rename
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Zamień
Replace
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Zamknij
Close
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Anuluj
Cancel
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Wiersz
Row
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Kolumna
Column
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Podgląd wydruku
Print Preview
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Minimalizuj
Minimize
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Przywróć
Restore
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tabela
Table
Travel_Computer_Insert_1_desc
Obraz
Picture
Travel_Computer_Insert_2_desc
Wykres
Chart
Travel_Computer_Insert_3_desc
Pole tekstowe
Text Box
Travel_Computer_Insert_4_desc
Nagłówek/Stopka
Header & Footer
Travel_Computer_Insert_5_desc
Kształt
Shape
Travel_Computer_Insert_6_desc
Podział strony
Page Break
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Karta
Tab
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Marginesy
Margins
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Ustaw obszar wydruku
Set Print Area
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Wstaw przypis
Insert Footnote
Travel_Computer_References_1_desc
Wstaw indeks
Insert Index
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Pisownia i gramatyka
Spelling & Grammar
Travel_Computer_Review_1_desc
Ustaw język
Set language
Travel_Computer_Review_2_desc
Przetłumacz
Translate
Travel_Computer_Review_3_desc
Statystyka wyrazów
Word Count
Travel_Computer_Review_4_desc
Dymki
Balloons
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Linijka
Ruler
Travel_Computer_View_1_desc