İngilizce | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copiar
Copy
Travel_Computer_Home_1_desc
Cortar
Cut
Travel_Computer_Home_2_desc
Pegar
Paste
Travel_Computer_Home_3_desc
Negrita
Bold
Travel_Computer_Home_4_desc
Cursiva
Italic
Travel_Computer_Home_5_desc
Subrayar
Underline
Travel_Computer_Home_6_desc
Fuente
Font
Travel_Computer_Home_7_desc
Tamaño de fuente
Font Size
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtro
Filter
Travel_Computer_Home_9_desc
Ordenar de A a Z
Sort A to Z
Travel_Computer_Home_10_desc
Celda
Cell
Travel_Computer_Home_11_desc
Copiar formato
Format Painter
Travel_Computer_Home_12_desc
Relleno
Fill
Travel_Computer_Home_13_desc
Bordes
Borders
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nuevo
New
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Abrir
Open
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Guardar
Save
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Guardar como
Save as
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Imprimir
Print
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Deshacer
Undo
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Rehacer
Redo
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Insertar
Insert
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Eliminar
Delete
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Cambiar nombre
Rename
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Reemplazar
Replace
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Cerrar
Close
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Cancelar
Cancel
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Fila
Row
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Columna
Column
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Vista previa de impresión
Print Preview
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Minimizar
Minimize
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restaurar
Restore
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tabla
Table
Travel_Computer_Insert_1_desc
Imagen
Picture
Travel_Computer_Insert_2_desc
Gráfico
Chart
Travel_Computer_Insert_3_desc
Cuadro de texto
Text Box
Travel_Computer_Insert_4_desc
Encabezado y pie de página
Header & Footer
Travel_Computer_Insert_5_desc
Forma
Shape
Travel_Computer_Insert_6_desc
Salto de página
Page Break
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Pestaña
Tab
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Márgenes
Margins
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Establecer área de impresión
Set Print Area
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Insertar nota al pie
Insert Footnote
Travel_Computer_References_1_desc
Insertar índice
Insert Index
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Ortografía y gramática
Spelling & Grammar
Travel_Computer_Review_1_desc
Configuración de idioma
Set language
Travel_Computer_Review_2_desc
Traducir
Translate
Travel_Computer_Review_3_desc
Contar palabras
Word Count
Travel_Computer_Review_4_desc
Globos
Balloons
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Regla
Ruler
Travel_Computer_View_1_desc