Fransızca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copiar
Copier
Travel_Computer_Home_1_desc
Cortar
Couper
Travel_Computer_Home_2_desc
Pegar
Coller
Travel_Computer_Home_3_desc
Negrita
Gras
Travel_Computer_Home_4_desc
Cursiva
Italique
Travel_Computer_Home_5_desc
Subrayar
Souligné
Travel_Computer_Home_6_desc
Fuente
Police
Travel_Computer_Home_7_desc
Tamaño de fuente
Taille de police
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtro
Filtrer
Travel_Computer_Home_9_desc
Ordenar de A a Z
Trier de A à Z
Travel_Computer_Home_10_desc
Celda
Cellule
Travel_Computer_Home_11_desc
Copiar formato
Copier le format
Travel_Computer_Home_12_desc
Relleno
Remplissage
Travel_Computer_Home_13_desc
Bordes
Bordures
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nuevo
Nouveau
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Abrir
Ouvrir
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Guardar
Enregistrer
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Guardar como
Enregistrer sous
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Imprimir
Imprimer
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Deshacer
Annuler
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Rehacer
Restauration
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Insertar
Insérer
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Eliminar
Supprimer
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Cambiar nombre
Renommer
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Reemplazar
Remplacer
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Cerrar
Fermer
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Cancelar
Annuler
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Fila
Ligne
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Columna
Colonne
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Vista previa de impresión
Aperçu avant impression
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Minimizar
Réduire
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restaurar
Restaurer
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tabla
Tableau
Travel_Computer_Insert_1_desc
Imagen
Image
Travel_Computer_Insert_2_desc
Gráfico
Graphique
Travel_Computer_Insert_3_desc
Cuadro de texto
Zone de texte
Travel_Computer_Insert_4_desc
Encabezado y pie de página
En-tête et pied de page
Travel_Computer_Insert_5_desc
Forma
Forme
Travel_Computer_Insert_6_desc
Salto de página
Saut de page
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Pestaña
Onglet
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Márgenes
Marges
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Establecer área de impresión
Définir la zone d'impression
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Insertar nota al pie
Insérer note de bas de page
Travel_Computer_References_1_desc
Insertar índice
Insérer index
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Ortografía y gramática
Orthographe & grammaire
Travel_Computer_Review_1_desc
Configuración de idioma
Définir la langue
Travel_Computer_Review_2_desc
Traducir
Traduire
Travel_Computer_Review_3_desc
Contar palabras
Statistiques
Travel_Computer_Review_4_desc
Globos
Bulles
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Regla
Règle
Travel_Computer_View_1_desc