İspanyolca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copy
Copiar
Travel_Computer_Home_1_desc
Cut
Cortar
Travel_Computer_Home_2_desc
Paste
Pegar
Travel_Computer_Home_3_desc
Bold
Negrita
Travel_Computer_Home_4_desc
Italic
Cursiva
Travel_Computer_Home_5_desc
Underline
Subrayar
Travel_Computer_Home_6_desc
Font
Fuente
Travel_Computer_Home_7_desc
Font Size
Tamaño de fuente
Travel_Computer_Home_8_desc
Filter
Filtro
Travel_Computer_Home_9_desc
Sort A to Z
Ordenar de A a Z
Travel_Computer_Home_10_desc
Cell
Celda
Travel_Computer_Home_11_desc
Format Painter
Copiar formato
Travel_Computer_Home_12_desc
Fill
Relleno
Travel_Computer_Home_13_desc
Borders
Bordes
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

New
Nuevo
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Open
Abrir
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Save
Guardar
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Save as
Guardar como
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Print
Imprimir
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Undo
Deshacer
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Redo
Rehacer
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Insert
Insertar
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Delete
Eliminar
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Rename
Cambiar nombre
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Replace
Reemplazar
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Close
Cerrar
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Cancel
Cancelar
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Row
Fila
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Column
Columna
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Print Preview
Vista previa de impresión
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Minimize
Minimizar
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restore
Restaurar
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Table
Tabla
Travel_Computer_Insert_1_desc
Picture
Imagen
Travel_Computer_Insert_2_desc
Chart
Gráfico
Travel_Computer_Insert_3_desc
Text Box
Cuadro de texto
Travel_Computer_Insert_4_desc
Header & Footer
Encabezado y pie de página
Travel_Computer_Insert_5_desc
Shape
Forma
Travel_Computer_Insert_6_desc
Page Break
Salto de página
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Tab
Pestaña
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Margins
Márgenes
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Set Print Area
Establecer área de impresión
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Insert Footnote
Insertar nota al pie
Travel_Computer_References_1_desc
Insert Index
Insertar índice
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Spelling & Grammar
Ortografía y gramática
Travel_Computer_Review_1_desc
Set language
Configuración de idioma
Travel_Computer_Review_2_desc
Translate
Traducir
Travel_Computer_Review_3_desc
Word Count
Contar palabras
Travel_Computer_Review_4_desc
Balloons
Globos
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Ruler
Regla
Travel_Computer_View_1_desc