Fransızca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copy
Copier
Travel_Computer_Home_1_desc
Cut
Couper
Travel_Computer_Home_2_desc
Paste
Coller
Travel_Computer_Home_3_desc
Bold
Gras
Travel_Computer_Home_4_desc
Italic
Italique
Travel_Computer_Home_5_desc
Underline
Souligné
Travel_Computer_Home_6_desc
Font
Police
Travel_Computer_Home_7_desc
Font Size
Taille de police
Travel_Computer_Home_8_desc
Filter
Filtrer
Travel_Computer_Home_9_desc
Sort A to Z
Trier de A à Z
Travel_Computer_Home_10_desc
Cell
Cellule
Travel_Computer_Home_11_desc
Format Painter
Copier le format
Travel_Computer_Home_12_desc
Fill
Remplissage
Travel_Computer_Home_13_desc
Borders
Bordures
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

New
Nouveau
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Open
Ouvrir
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Save
Enregistrer
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Save as
Enregistrer sous
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Print
Imprimer
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Undo
Annuler
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Redo
Restauration
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Insert
Insérer
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Delete
Supprimer
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Rename
Renommer
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Replace
Remplacer
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Close
Fermer
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Cancel
Annuler
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Row
Ligne
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Column
Colonne
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Print Preview
Aperçu avant impression
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Minimize
Réduire
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restore
Restaurer
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Table
Tableau
Travel_Computer_Insert_1_desc
Picture
Image
Travel_Computer_Insert_2_desc
Chart
Graphique
Travel_Computer_Insert_3_desc
Text Box
Zone de texte
Travel_Computer_Insert_4_desc
Header & Footer
En-tête et pied de page
Travel_Computer_Insert_5_desc
Shape
Forme
Travel_Computer_Insert_6_desc
Page Break
Saut de page
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Tab
Onglet
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Margins
Marges
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Set Print Area
Définir la zone d'impression
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Insert Footnote
Insérer note de bas de page
Travel_Computer_References_1_desc
Insert Index
Insérer index
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Spelling & Grammar
Orthographe & grammaire
Travel_Computer_Review_1_desc
Set language
Définir la langue
Travel_Computer_Review_2_desc
Translate
Traduire
Travel_Computer_Review_3_desc
Word Count
Statistiques
Travel_Computer_Review_4_desc
Balloons
Bulles
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Ruler
Règle
Travel_Computer_View_1_desc