Lehçe | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copier
Kopiuj
Travel_Computer_Home_1_desc
Couper
Wytnij
Travel_Computer_Home_2_desc
Coller
Wklej
Travel_Computer_Home_3_desc
Gras
Pogrubienie
Travel_Computer_Home_4_desc
Italique
Kursywa
Travel_Computer_Home_5_desc
Souligné
Podkreślenie
Travel_Computer_Home_6_desc
Police
Czcionka
Travel_Computer_Home_7_desc
Taille de police
Rozmiar czcionki
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtrer
Filtr
Travel_Computer_Home_9_desc
Trier de A à Z
Sortuj od A do Z
Travel_Computer_Home_10_desc
Cellule
Komórka
Travel_Computer_Home_11_desc
Copier le format
Malarz formatów
Travel_Computer_Home_12_desc
Remplissage
Wypełnienie
Travel_Computer_Home_13_desc
Bordures
Obramowanie
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nouveau
Nowy
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Ouvrir
Otwórz
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Enregistrer
Zapisz
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Enregistrer sous
Zapisz jako
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Imprimer
Drukuj
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Annuler
Cofnij
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Restauration
Ponów
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Insérer
Wstaw
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Supprimer
Usuń
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Renommer
Zmień nazwę
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Remplacer
Zamień
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Fermer
Zamknij
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Annuler
Anuluj
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Ligne
Wiersz
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Colonne
Kolumna
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Aperçu avant impression
Podgląd wydruku
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Réduire
Minimalizuj
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restaurer
Przywróć
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tableau
Tabela
Travel_Computer_Insert_1_desc
Image
Obraz
Travel_Computer_Insert_2_desc
Graphique
Wykres
Travel_Computer_Insert_3_desc
Zone de texte
Pole tekstowe
Travel_Computer_Insert_4_desc
En-tête et pied de page
Nagłówek/Stopka
Travel_Computer_Insert_5_desc
Forme
Kształt
Travel_Computer_Insert_6_desc
Saut de page
Podział strony
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Onglet
Karta
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Marges
Marginesy
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Définir la zone d'impression
Ustaw obszar wydruku
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Insérer note de bas de page
Wstaw przypis
Travel_Computer_References_1_desc
Insérer index
Wstaw indeks
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Orthographe & grammaire
Pisownia i gramatyka
Travel_Computer_Review_1_desc
Définir la langue
Ustaw język
Travel_Computer_Review_2_desc
Traduire
Przetłumacz
Travel_Computer_Review_3_desc
Statistiques
Statystyka wyrazów
Travel_Computer_Review_4_desc
Bulles
Dymki
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Règle
Linijka
Travel_Computer_View_1_desc