Korece | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copier
Travel_Computer_Home_1_desc
Couper
Travel_Computer_Home_2_desc
Coller
Travel_Computer_Home_3_desc
Gras
Travel_Computer_Home_4_desc
Italique
Travel_Computer_Home_5_desc
Souligné
Travel_Computer_Home_6_desc
Police
Travel_Computer_Home_7_desc
Taille de police
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtrer
Travel_Computer_Home_9_desc
Trier de A à Z
Travel_Computer_Home_10_desc
Cellule
Travel_Computer_Home_11_desc
Copier le format
Travel_Computer_Home_12_desc
Remplissage
Travel_Computer_Home_13_desc
Bordures
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nouveau
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Ouvrir
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Enregistrer
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Enregistrer sous
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Imprimer
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Annuler
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Restauration
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Insérer
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Supprimer
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Renommer
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Remplacer
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Fermer
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Annuler
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Ligne
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Colonne
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Aperçu avant impression
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Réduire
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restaurer
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tableau
Travel_Computer_Insert_1_desc
Image
Travel_Computer_Insert_2_desc
Graphique
Travel_Computer_Insert_3_desc
Zone de texte
Travel_Computer_Insert_4_desc
En-tête et pied de page
Travel_Computer_Insert_5_desc
Forme
Travel_Computer_Insert_6_desc
Saut de page
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Onglet
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Marges
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Définir la zone d'impression
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Insérer note de bas de page
Travel_Computer_References_1_desc
Insérer index
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Orthographe & grammaire
Travel_Computer_Review_1_desc
Définir la langue
Travel_Computer_Review_2_desc
Traduire
Travel_Computer_Review_3_desc
Statistiques
Travel_Computer_Review_4_desc
Bulles
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Règle
Travel_Computer_View_1_desc