İngilizce | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copier
Copy
Travel_Computer_Home_1_desc
Couper
Cut
Travel_Computer_Home_2_desc
Coller
Paste
Travel_Computer_Home_3_desc
Gras
Bold
Travel_Computer_Home_4_desc
Italique
Italic
Travel_Computer_Home_5_desc
Souligné
Underline
Travel_Computer_Home_6_desc
Police
Font
Travel_Computer_Home_7_desc
Taille de police
Font Size
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtrer
Filter
Travel_Computer_Home_9_desc
Trier de A à Z
Sort A to Z
Travel_Computer_Home_10_desc
Cellule
Cell
Travel_Computer_Home_11_desc
Copier le format
Format Painter
Travel_Computer_Home_12_desc
Remplissage
Fill
Travel_Computer_Home_13_desc
Bordures
Borders
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nouveau
New
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Ouvrir
Open
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Enregistrer
Save
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Enregistrer sous
Save as
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Imprimer
Print
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Annuler
Undo
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Restauration
Redo
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Insérer
Insert
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Supprimer
Delete
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Renommer
Rename
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Remplacer
Replace
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Fermer
Close
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Annuler
Cancel
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Ligne
Row
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Colonne
Column
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Aperçu avant impression
Print Preview
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Réduire
Minimize
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restaurer
Restore
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tableau
Table
Travel_Computer_Insert_1_desc
Image
Picture
Travel_Computer_Insert_2_desc
Graphique
Chart
Travel_Computer_Insert_3_desc
Zone de texte
Text Box
Travel_Computer_Insert_4_desc
En-tête et pied de page
Header & Footer
Travel_Computer_Insert_5_desc
Forme
Shape
Travel_Computer_Insert_6_desc
Saut de page
Page Break
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Onglet
Tab
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Marges
Margins
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Définir la zone d'impression
Set Print Area
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Insérer note de bas de page
Insert Footnote
Travel_Computer_References_1_desc
Insérer index
Insert Index
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Orthographe & grammaire
Spelling & Grammar
Travel_Computer_Review_1_desc
Définir la langue
Set language
Travel_Computer_Review_2_desc
Traduire
Translate
Travel_Computer_Review_3_desc
Statistiques
Word Count
Travel_Computer_Review_4_desc
Bulles
Balloons
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Règle
Ruler
Travel_Computer_View_1_desc