Çekçe | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copier
Kopírovat
Travel_Computer_Home_1_desc
Couper
Vyjmout
Travel_Computer_Home_2_desc
Coller
Vložit
Travel_Computer_Home_3_desc
Gras
Tučně
Travel_Computer_Home_4_desc
Italique
Kurzíva
Travel_Computer_Home_5_desc
Souligné
Podtržení
Travel_Computer_Home_6_desc
Police
Písmo
Travel_Computer_Home_7_desc
Taille de police
Velikost písma
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtrer
Filtr
Travel_Computer_Home_9_desc
Trier de A à Z
Seřadit od A do Z
Travel_Computer_Home_10_desc
Cellule
Buňka
Travel_Computer_Home_11_desc
Copier le format
Kopírovat formát
Travel_Computer_Home_12_desc
Remplissage
Vyplnit
Travel_Computer_Home_13_desc
Bordures
Ohraničení
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nouveau
Nový
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Ouvrir
Otevřít
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Enregistrer
Uložit
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Enregistrer sous
Uložit jako
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Imprimer
Tisk
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Annuler
Krok zpět
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Restauration
Změnit
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Insérer
Vložit
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Supprimer
Vymazat
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Renommer
Přejmenovat
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Remplacer
Nahradit
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Fermer
Zavřít
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Annuler
Zrušit
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Ligne
Řada
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Colonne
Sloupec
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Aperçu avant impression
Náhled tisku
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Réduire
Zmenšit
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restaurer
Obnovit
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tableau
Tabulka
Travel_Computer_Insert_1_desc
Image
Obrázek
Travel_Computer_Insert_2_desc
Graphique
Graf
Travel_Computer_Insert_3_desc
Zone de texte
Textová tabulka
Travel_Computer_Insert_4_desc
En-tête et pied de page
Záhlaví a zápatí
Travel_Computer_Insert_5_desc
Forme
Tvar
Travel_Computer_Insert_6_desc
Saut de page
Konec stránky
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Onglet
Záložka
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Marges
Okraje
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Définir la zone d'impression
Nastavit oblast tisku
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Insérer note de bas de page
Vložit poznámky pod čarou
Travel_Computer_References_1_desc
Insérer index
Vložit restřík
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Orthographe & grammaire
Pravopis
Travel_Computer_Review_1_desc
Définir la langue
Nastavit jazyk
Travel_Computer_Review_2_desc
Traduire
Přeložit
Travel_Computer_Review_3_desc
Statistiques
Počet slov
Travel_Computer_Review_4_desc
Bulles
Komentáře
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Règle
Pravítko
Travel_Computer_View_1_desc