Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Kopii
复制(fùzhì)
Travel_Computer_Home_1_desc
Eltondi
剪切(jiǎn qiè)
Travel_Computer_Home_2_desc
Almeti
粘贴(zhāntiē)
Travel_Computer_Home_3_desc
Grasa
粗体(cū tǐ)
Travel_Computer_Home_4_desc
Kursiva
斜体(xiétǐ)
Travel_Computer_Home_5_desc
Substreki
下划线(xiàhuáxiàn)
Travel_Computer_Home_6_desc
Tiparo
字体(zìtǐ)
Travel_Computer_Home_7_desc
Grando de tiparo
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtrilo
筛选(shāixuǎn)
Travel_Computer_Home_9_desc
Ordigi A al Z
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Travel_Computer_Home_10_desc
Ĉelo
单元格(dānyuán gé)
Travel_Computer_Home_11_desc
Kopii la formaton
格式刷(géshì shuā)
Travel_Computer_Home_12_desc
Pleni
填充(tiánchōng)
Travel_Computer_Home_13_desc
Borderoj
边缘(biānyuán)
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nova
新建(xīnjiàn)
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Aperti
打开(dǎkāi)
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Konservi
保存(bǎocún)
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Konservi kiel
另存为(lìngcún wèi)
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Printi
打印(dǎyìn)
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Malfari
撤销(chèxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Refari
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Enmeti
插入(chārù)
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Forigi
删除(shānchú)
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Alnomi
重命名(chóng mìngmíng)
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Anstataŭi
替换(tìhuàn)
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Fermi
关闭(guānbì)
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Nuligi
取消(qǔxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Horizontalo
行(háng)
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Vertikalo
栏(lán)
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Printantaŭrigardo
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Minimunigi
最小化(zuìxiǎo huà)
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restaŭri
恢复(huīfù)
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tabelo
表格(biǎogé)
Travel_Computer_Insert_1_desc
Bildo
图片(túpiàn)
Travel_Computer_Insert_2_desc
Diagramo
图表(túbiǎo)
Travel_Computer_Insert_3_desc
Tekstujo
文本框(wénběn kuāng)
Travel_Computer_Insert_4_desc
Paĝokapo & Paĝopiedo
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Travel_Computer_Insert_5_desc
Formo
形状(xíngzhuàng)
Travel_Computer_Insert_6_desc
Paĝosalto
分页符(fēnyè fú)
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Tabo
标签(biāoqiān)
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Marĝenoj
页边距(yè biān jù)
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Difini Areon de Printo
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Enmeti Piednoton
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Travel_Computer_References_1_desc
Enmeti Indekso
插入索引(chārù suǒyǐn)
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Ortografio & Gramatiko
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Travel_Computer_Review_1_desc
Difini lingvon
设定语言(shè dìng yǔyán)
Travel_Computer_Review_2_desc
Traduki
翻译(fānyì)
Travel_Computer_Review_3_desc
Vortnombrado
字数统计(zìshù tǒngjì)
Travel_Computer_Review_4_desc
Balonoj
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Liniilo
标尺(biāochǐ)
Travel_Computer_View_1_desc