İspanyolca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Alışveriş

Alışveriş - Temel öğeler

___を持っていますか?
¿Tiene____ ?
Belli birşey istemek
___はどこで探せますか?
¿En dónde puedo encontrar____?
Belli bir şeyin yerini sorma
これはいくらですか?
¿Cuánto cuesta?
Belli bir şeyin fiyatını sorma
もっと値段が低いものはありませんか?
¿Tiene algo que sea más barato?
Daha düşük fiyatlı bir şey sorma
開店/閉店時間はいつですか?
¿A qué hora abre/cierra?
Açolma/kapanma saatleri hakkında sorma
見てるだけです
Sólo estoy mirando.
Satış yapan görevliye sadece baktığını ve şu an bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleme
買います
Lo compro.
Satınalma kararını belirtme
クレジットカードで払ってもいいですか?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Dükkanın kredi kartı kabul edip etmediğini sorma
レシートをください
¿Me podría dar el recibo de pago?
Fiş sorma
袋をください
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Bir poşet sorma
これを返却したいです
Me gustaría regresar esto.
Ürünü geri vermek istediğini anlatma

Alışveriş - Elbiseler

これを試着してもいいですか?
¿Me puedo probar esto?
Bir elbiseyi üzerinde deneyip deneyemeyeceğini sorma
試着室はどこですか?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Soyunma odalarını sorma
この服の___サイズはありますか?
¿Tiene esto en ____?
Belli bir elbise bedenini sorma
... S?
...pequeño?
Elbise bedeni
... M?
...mediano?
Elbise bedeni
... L?
...grande?
Elbise bedeni
... XL?
... extra grande?
Elbise bedeni
この靴の___サイズはありますか?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Belli bir ayakkabı bedenini sorma
小さすぎます
Es demasiado pequeño.
Elbisenin parçasının çok küçük olduğunu belirtme
大きすぎます
Es demasiado grande.
Elbisenin parçasının çok büyük olduğunu belirtme
この服は私に似合っていますか?
¿Se me ve bien?
Elbisenin parçasının dıuruşu hakkında fikir danışma

Alışveriş - Pazarlık

_[値段]_で買います
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Başlangıç fiyatı önerme
それは値段が高すぎる!
¡Está muy caro!
Çok pahalı olduğu için bir fiyata itiraz etme
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Başka bir yerdeki daha ucuz fiyatı referans gösterme
[値段]_が最後のオファーだ!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Son teklifini yapma
私は興味がありません
Entonces no estoy interesado/a.
İlgilenmediğini gösterme
どこか他のところに行きます
Entonces ire a otro lugar.
Gitmekle tehdit ederek ilgilenmediğini gösterme
払えません!
¡No tengo suficiente para pagar!
Bu kadar paranın olmadığını söyleyerek fiyata itiraz etme
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Pişman numarası yaparak anlaşmayı kabul etme