Esperanto | Cümle Kalıpları - Seyahat | Alışveriş

Alışveriş - Temel öğeler

___を持っていますか?
Ĉu vi havas ___?
Belli birşey istemek
___はどこで探せますか?
Kie mi povas trovi ___?
Belli bir şeyin yerini sorma
これはいくらですか?
Kiom estas tio?
Belli bir şeyin fiyatını sorma
もっと値段が低いものはありませんか?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Daha düşük fiyatlı bir şey sorma
開店/閉店時間はいつですか?
Kiam vi malfermas/fermas?
Açolma/kapanma saatleri hakkında sorma
見てるだけです
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Satış yapan görevliye sadece baktığını ve şu an bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleme
買います
Mi aĉetos ĝin.
Satınalma kararını belirtme
クレジットカードで払ってもいいですか?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Dükkanın kredi kartı kabul edip etmediğini sorma
レシートをください
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Fiş sorma
袋をください
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Bir poşet sorma
これを返却したいです
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Ürünü geri vermek istediğini anlatma

Alışveriş - Elbiseler

これを試着してもいいですか?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Bir elbiseyi üzerinde deneyip deneyemeyeceğini sorma
試着室はどこですか?
Kie estas la vestaroj?
Soyunma odalarını sorma
この服の___サイズはありますか?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Belli bir elbise bedenini sorma
... S?
...malgranda?
Elbise bedeni
... M?
...meza?
Elbise bedeni
... L?
...granda?
Elbise bedeni
... XL?
...ekstragranda?
Elbise bedeni
この靴の___サイズはありますか?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Belli bir ayakkabı bedenini sorma
小さすぎます
Ĝi estas tro malgranda.
Elbisenin parçasının çok küçük olduğunu belirtme
大きすぎます
Ĝi estas tro granda.
Elbisenin parçasının çok büyük olduğunu belirtme
この服は私に似合っていますか?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Elbisenin parçasının dıuruşu hakkında fikir danışma

Alışveriş - Pazarlık

_[値段]_で買います
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Başlangıç fiyatı önerme
それは値段が高すぎる!
Tiu estas tro kara
Çok pahalı olduğu için bir fiyata itiraz etme
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Başka bir yerdeki daha ucuz fiyatı referans gösterme
[値段]_が最後のオファーだ!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Son teklifini yapma
私は興味がありません
Tiam mi ne interesas.
İlgilenmediğini gösterme
どこか他のところに行きます
Mi iros aliloken.
Gitmekle tehdit ederek ilgilenmediğini gösterme
払えません!
Mi ne povas pagi ĝin!
Bu kadar paranın olmadığını söyleyerek fiyata itiraz etme
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Pişman numarası yaparak anlaşmayı kabul etme